Najpogostejše napake pri registraciji znamke

Znamka imetniku služi kot sredstvo identifikacije, hkrati pa omogoča tudi razločevanje njegovih proizvodov in storitev od tistih, ki jih trži njegova konkurenca. Ko se podjetnik odloči pričeti s postopkom registracije znamke, naj prej poskrbi, da se izogne nekaterim najpogostejšim napakam, ki so opisane v nadaljevanju.
napake znamke

Razmišljanje vnaprej lahko podjetniku pri registraciji znamke prihrani marsikatero nevšečnost. (Vir slike: Pixabay)

Kot blagovna znamka se sme registrirati kakršenkoli znak ali kakršnakoli kombinacija znakov, ki omogočajo razlikovanje blaga ali storitev enega podjetja od blaga ali storitev drugega podjetja in jih je mogoče grafično prikazati. To so zlasti besede, vključno z osebnimi imeni, črke, številke, figurativni elementi in tridimenzionalne podobe. Zaščititi je mogoče tudi določeno obliko blaga ali embalaže in kombinacije barv. Zadnje čase se sicer poleg tradicionalnih uveljavljajo tudi nove vrste znamk, kot npr. zvočna in holografska znamka.

Pri izbiri imena in pri samem postopku registracije znamke obstaja precej podrobnosti, ki lahko podjetniku povzročijo kar nekaj sivih las, če jih pravočasno ne predvidi.

Uporaba generičnih imen

Označb, ki lahko v gospodarskem prometu označujejo izključno vrsto, kakovost, količino, namen, vrednost, geografski izvor ali čas proizvodnje blaga ali opravljanja storitev ali druge značilnosti blaga ali storitev, se ne da registrirati. To pomeni, da ime znamke, ki bo služilo kot oznaka za proizvod ali storitev, ne sme biti sestavljeno samo iz besed opisne narave. Prav tako ne bo uspešna registriracija imena, ki sestoji izključno iz znakov ali označb, ki so postali običajni v jezikovni rabi ali v dobroverni in ustaljeni praksi trgovanja. Gre za enega od absolutnih razlogov za zavrnitev znamke, na katerega urad pazi po uradni dolžnosti.

Če ponazorimo s primerom – podjetje ki izdeluje pohištvo, npr. stole, svoje znamke ne sme poimenovati »stol«. Gre namreč za izraz, ki se uporablja kot splošna oznaka za proizvod in mora ostati prosto za uporabo vsem.

Kdo bo imetnik znamke?

Če je idejna zasnova za znamko rezultat sodelovanja več oseb, je smiselno, da svoj položaj uredijo, še preden se podajo na skupno pot registracije znamke. Odločiti se morajo predvsem, kdo bo na prijavi naveden kot imetnik znamke. Ta je lahko pravna ali fizična oseba, s soglasjem dotedanjega imetnika pa se ga naknadno lahko tudi spremeni.

To vprašanje je pomembno predvsem iz razloga nadaljnjega razpolaganja z znamko. Samo imetnik znamke namreč lahko podeljuje pravico do uporabe znamke, sklepa licenčne pogodbe ipd.

Pazljivo pri sporočilih urada

Lahko se zgodi, da po vložitvi prijave za registracijo znamke urad za intelektualno lastnino prijavitelju, oziroma njegovemu zastopniku, pošlje dopis, v katerem zahteva določeno ukrepanje. Gre predvsem za primere, ko vložena dokumentacija ni pravilna ali je nepopolna. Specifično bo šlo za primere neplačanih pristojbin, nepravilno razvrščenega blaga in storitev ipd. Takrat bo urad določil rok, v katerem je potrebno nepravilnosti odpraviti. Če prijavitelj roka ne upošteva, urad prijavo lahko zavrže.

Uporaba primernega jezika

Pri izbiranju imena znamke obstajajo omejitve glede samega izbora besed. Kljub temu, da živimo v državi, kjer nam je v veliki meri dopuščena svoboda govora, nam predvsem pri poslovanju uporaba določenih izrazov ni dovoljena. Ime znamke ne sme biti sestavljeno iz besed, ki nasprotujejo javnemu redu in morali. V primeru, da urad prejme prijavo za znamko, ki vsebuje vulgarne besede ali žaljivke, bo registracijo takšnega imena po uradni dolžnosti zavrnil.

Poglobljena preverba imena

Pri preverjanju razpoložljivosti imena po bazah znamk je poleg iskanja že prijavljenih ali registriranih znamk z enakim imenom, potrebno preveriti tudi obstoj podobnih znamk. Preveri se torej tudi besede in besedne zveze, ki se sicer zapišejo drugače, vendar imajo podobno izgovorjavo. Najbolje je, da se takšno preverbo zaupa strokovnjaku, ki ima na tem področju izkušnje.

V vsakem primeru pa je smiselno ime preveriti tudi zunaj uradnih baz, na spletu, saj se tako lahko izognemo morebitni kršitvi avtorskih pravic.

Omejen obseg znamke

Pri registraciji znamke je pogosto prisotno mišljenje, da bo z registracijo znamka zaščitena kar univerzalno, v povezavi z vsemi vrstami blaga in storitev. Gre za zmotno prepričanje. Znamka namreč imetnika ščiti le v povezavi z blagom in storitvami, oz. v razredih, ki so navedeni na prijavi. Imetnik znamke, ki je registrirana v razredu, ki zajema prodajo pohištva, zato načeloma ne bo mogel ukrepati proti prijavitelju znamke z istim imenom, ki vlaga prijavo za registracijo znamke v povezavi z gostinskimi storitvami. Primer znamk z istim imenom, ki uspešno sobivata na trgu, sta tudi Dove milo in Dove čokolada.

Izjema pa obstaja tudi v tem primeru in je povezana z znanimi znamkami, npr. Armani, Audi, ipd. Imena, ki je enako ali podobno znani znamki, namreč ne bo mogoče zaščititi. In to ne glede na to, da gre za drugačno blago in storitve.

Ukrepanje proti kršiteljem

Z registracijo znamke se delo za ohranjanje zaščite znamke šele prične. Imetnik mora aktivno spremljati delovanje potencialnih konkurentov in primerno in hitro ukrepati proti kršiteljem njegovih pravic iz znamke. Spremljati mora, ali tretje osebe na trgu nepooblaščeno uporabljajo njegovo znamko, se okoriščajo z njenim ugledom ter s tem povzročajo zmedo med potrošniki.

V takšnih primerih kršitelja velja najprej opozoriti, da bodo v primeru, da s kršitvami ne preneha, zoper njega uporabljena vsa pravna sredstva. V primeru, ko opozorilo ne zaleže, lahko imetnik proti kršitelju uveljavlja več različnih zahtevkov, kot npr. prepovedni zahtevek, zahtevek za uničenje promocijskega materiala, zahtevek za umik spornega blaga s trga, odškodninski zahtevek, poda pa lahko tudi kazensko ovadbo.

Pomen slogana

Če podjetje pri poslovanju uporablja zanimiv in unikaten slogan, ga je prav tako smiselno zaščititi kot znamko. Potrošniki si namreč slogan, ki gre hitro v uho, zapomnijo celo hitreje kot samo ime znamke. To v končni fazi pripomore k boljši prodaji. Mnogo sloganov je namreč v letih uporabe postalo že domala ikoničnih.

VIR: Entrepreneur Europe

Morda vas zanima tudi sorodna vsebina
Registracija blagovne znamke

Registracija blagovne znamke

Blagovna znamka je tako rekoč srce in duša vsakega uspešnega podjetja. Lahko predstavlja ugled, prestiž, kakovostno blago ali storitve, obljubo po napredku in nečem novem, zvestobo, konsistentnost. Njen bistveni element, celo cilj, je prepoznavnost. Preberite več >>


BREXIT – kako bo vplival na mojo znamko EU?

BREXIT – kako bo vplival na mojo znamko EU?

Velika Britanija je s 1.2.2020 izstopila iz EU, kar pomeni, da je od tega dne smatrana kot tretja država (nečlanica EU). Po dogovoru trenutno od 1.2. do 31.12.2020 sicer velja prehodno obdobje, kar pomeni, da v tem času evropsko pravo še vedno velja in se uporablja tudi na britanskem ozemlju. Spremembe in prilagoditve na izstop se torej obetajo na večini področij, prav tako tudi na področju industrijske lastnine. Preberite več >>

Koronavirus: Kaj bo z mojo znamko?

Koronavirus: Kaj bo z mojo znamko?

V luči trenutnih razmer po več državah EU že veljajo izredne razmere. V Španiji in Švici, državah kjer imata sedež Evropski urad za intelektualno lastnino (EUIPO) in Mednarodna organizacija za intelektualno lastnino (WIPO) ukrepi zoper širjenje koronavirusa zadevajo tudi postopke, ki tečejo v zvezi z registracijo znamk, modelov in patentov. Preberite več >>

Nike prekinil sodelovanje z Amazonom

Nike prekinil sodelovanje z Amazonom

Nike je preko platforme za spletno prodajo Amazon od leta 2017 prodajal del svojih izdelkov. Po dveh letih se je odločil za prekinitev sodelovanja, saj se bo raje osredotočil na direkten pristop do svojih strank. Preberite več >>

Apple ohranja naziv najdražje blagovne znamke na svetu

Apple ohranja naziv najdražje blagovne znamke na svetu

Interbrand je pred kratkim objavil posodobljeno lestvico stotih največ vrednih blagovnih znamk na svetu. V svojem poročilu navaja, da Apple letos ostaja najbolj vredna znamka na svetu. Drugo in tretje mesto na lestvici največ vrednih znamk pa sta zasedla Google in Amazon. Preberite več >>

Barva kot glavni razlog za nakup določenega izdelka

Barva kot glavni razlog za nakup določenega izdelka

Ko se znajdemo sredi prodajalnih polic ali pa pregledujemo spletne strani, ki nam nudijo številne izdelke, imajo na nas pomemben vpliv tudi barve. Kako posamezne barve vplivajo na potrošnike? Nekatere nas pomirjajo, druge v nas vzbudijo optimizem, spet tretje pa spodbudijo nakupovalni učinek. Preberite več >>

Registrirajte blagovno znamko na ravni EU

Registrirajte blagovno znamko na ravni EU

Če poslujete samo v Sloveniji, ta članek ni namenjen vam. Če pa sklepate posle tudi izven dežele pod Alpami, oziroma razmišljate o širitvi svojega relevantnega trga tudi v sosednje države, se vam izplača razmisliti o zaščiti vašega največjega aduta na ravni EU. Preberite več >>

Obstaja več razlogov, zakaj registrirati blagovno znamko

Obstaja več razlogov, zakaj registrirati blagovno znamko

Odločitve potrošnikov so v veliki meri odvisne od blagovnih znamk in od stopnje zaupanja, ki ga določena blagovna znamka predstavlja. Vsako resno podjetje mora zato že od samih začetkov težiti k temu, da razvije prepoznavno blagovno znamko. Preberite več >>

Izboljšajte vidnost vaše blagovne znamke na spletu

Izboljšajte vidnost vaše blagovne znamke na spletu

Optimizacija spletne strani predstavlja temelj za močno prisotnost blagovne znamke na spletu. Podjetjem namreč ne prinaša zgolj novega "organskega" prometa, temveč na njihovo spletno stran privablja tudi tiste interesente, ki so z njihovo blagovno znamko že seznanjeni. Preberite več >>

Na kaj paziti pri izbiri imena znamke?

Na kaj paziti pri izbiri imena znamke?

Pravočasna registracija blagovne znamke vam lahko kasneje prihrani veliko sivih las. V članku zato tokrat predstavljamo nasvete, na kaj je potrebno biti pozoren pri izbiri primernega imena vaše blagovne znamke. Preberite več >>

Oznake: , , ,
Iskanje
SPIRIT logo
MGRT logo
EU logo

Aktivnosti Zavoda mladi podjetnik, so.p., v okviru operacije “SIO-MP-2020-2022” sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.

↓ Pomagamo vam pri rasti ↓

!PRESTAVLJENO NA 8. 5. 2020! Konferenca: Trendi digitalnega marketinga 2020

08.05.2020 od 14:30 do 19:30
!PRESTAVLJENO NA 8. 5. 2020! Konferenca: Trendi digitalnega marketinga 2020

KONFERENCO ZARADI RAZMER VEZANIH NA KORONAVIRUS PRESTAVLJAMO!!! Že tretjič zapored vas v začetku leta vabimo na konferenco, ki vam bo s pomočjo najbolj uspešnih slovenskih spletnih oglaševalcev ter njihovih številnih primerov dobre prakse ponudila ideje in nasvete za spopad s konkurenco na spletu v letu 2020. Pridružite se nam na konferenci Trendi digitalnega marketinga 2020 in spoznajte napredne tehnike in uporabne trike s ključnih področij digitalnega marketinga - od spletne analitike in družabnih omrežij do mobilnega marketinga, optimizacije prodajnega lijaka ter izboljšanja uporabniške izkušnje. Če iščete napredno znanje o tem, kako na spletu prodati več, te konference ne smete zamuditi.
Preberite več >>

Vse za podjetje