Odgovor strokovnjaka: Pravila oglaševanja alkoholnih in tobačnih izdelkov

V današnji rubriki Odgovor strokovnjaka bomo predstavili pravila, ki urejajo področje oglaševanja alkoholnih in tobačnih izdelkov ter zakone, ki vsebujejo dotična pravila. V kolikor prodajate ali razmišljate o prodajo alkohola ali tobaka, vabljeni k branju.
Odgovor strokovnjaka: Pravila oglaševanja alkoholnih in tobačnih izdelkov

Odgovor strokovnjaka: Pravila oglaševanja alkoholnih in tobačnih izdelkov (Vir slike: freeimages.com)

Vprašanje:

Kakšna pravila veljajo pri oglaševanju alkoholnih in tobačnih izdelkov?

Odgovor:

Oglaševanje alkoholnih in tobačnih izdelkov ureja tako področna zakonodaja kot tudi etična pravila, manifestirana v Slovenskem oglaševalskem kodeksu.

Slovenski oglaševalski kodeks vsebuje naslednja pravila glede oglaševanja alkohola in tobaka:

 • Oglaševanje alkoholnih pijač je dovoljeno le v primerih in pod pogoji, kot so opredeljeni v veljavnih predpisih.
 • Oglaševanje alkoholnih pijač, ki presegajo 15 volumenskih odstotkov alkohola, je prepovedano.
 • Oglaševanje alkoholnih pijač mora vsebovati opozorilo, kot ga predvidevajo veljavni predpisi.
 • Oglaševanje alkoholnih pijač ne sme spodbujati čezmerne porabe alkohola ali prikazovati pozitivne vzročne zveze med pitjem alkohola in uspehom v družbenem ali spolnem življenju. Ne sme prikazovati abstinence ali zmernega pitja v negativni luči.
 • Oglaševanje alkoholnih pijač ne sme biti namenjeno mladim in prikazovati oseb, ki uživajo alkohol. Ne sme prikazovati oseb, mlajših od 25 let.
 • Oglaševanje alkoholnih pijač ne sme povezovati uživanja alkohola s povečano telesno zmogljivostjo, niti vsebovati namigov na pozitivno povezavo med uživanjem alkoholnih pijač in športnim udejstvovanjem.
 • Oglaševanje alkoholnih pijač ne sme prikazovati alkoholnih pijač v povezavi z vožnjo vozil oziroma v povezavi z drugimi potencialno nevarnimi dejavnostmi.
 • Oglaševanje alkoholnih pijač ne sme ustvarjati vtisa, da ima alkohol zdravilne učinke ali da je poživilo, pomirjevalo ali sredstvo za reševanje osebnih težav.
 • Oglaševanje alkoholnih pijač ne sme povzročati nejasnosti glede narave alkoholnega izdelka in količine alkohola v oglaševanem izdelku. Lahko vsebuje informacijo o vsebnosti alkohola v izdelku. Ne sme pa poudarjati visoke vsebnosti alkohola kot pozitivne lastnosti.
 • Oglaševanje alkoholnih pijač ne sme navajati nizke vsebnosti alkohola v oglaševanem izdelku v povezavi z zanikanjem možnosti zlorabe.
 • Izjemo od zgoraj navedenih prepovedi predstavljajo oglasi za namene družbenih akcij proti prekomernemu uživanju alkoholnih pijač.
 • Oglaševanje tobačnih izdelkov ni dovoljeno. Izjema so samo primeri, ki so izrecno opredeljeni v veljavnih predpisih. Te izjeme je treba tolmačiti restriktivno.
 • Prepovedano je tudi vsakršno oglaševanje izdelkov, ki ne sodijo med tobak in tobačne izdelke. Vendar s svojim videzom in namenom uporabe neposredno spodbujajo k potrošnji tobaka in tobačnih izdelkov.

Omejitev oglaševanja alkoholnih izdelkov je regulirano v Zakonu o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili, in sicer v 15. členu, ki določa:

Oglaševanje alkoholih pijač, ki vsebujejo več kot 15 volumenskih odstotkov alkohola, je prepovedano. Alkoholne pijače, ki vsebujejo 15 in manj volumenskih odstotkov alkohola, se lahko oglašujejo na nosilcih. To so lahko bilteni, katalogi, letaki in prospekti, ki so namenjeni oglaševanju in poslovnemu komuniciranju in drugih nosilcih objavljanja informacij, razen ob cestah na plakatih, tablah, panojih in svetlobnih napisih.

Alkoholne pijače iz prejšnjega odstavka se lahko oglašujejo v časopisih in revijah, radiu in televiziji, elektronskih publikacijah, teletekstu ter drugih oblikah dnevnega in periodičnega objavljanja uredniško oblikovanih programskih vsebin s prenosom zapisa glasu, zvoka ali slike na način, ki je dostopen javnosti.

Objavljanje podatkov o kakovosti in drugih lastnostih alkoholnih pijač ter podatkov o prejetih nagradah in priznanjih v strokovnih revijah in drugih oblikah poslovnega komuniciranja, ki niso namenjene končnemu potrošniku, se ne šteje za oglaševanje.

Dalje zgoraj omenjeni zakon prepoveduje oglaševanje alkoholnih pijač na radiu in televiziji med 7. uro in 21.30. Alkoholne pijače je prav tako prepovedano oglaševati v kinematografih pred 22. uro.

Veljajo pa tudi posebna pravila glede sestave oglaševalskega sporočila.

Oglaševalsko sporočilo mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 • ne sme spodbujati čezmerne porabe alkohola ali prikazovati pozitivne vzročne zveze med pitjem alkohola in uspehom v življenju,
 • ne sme biti namenjeno mladim in prikazovati oseb, ki uživajo alkohol,
 • ne sme prikazovati oseb, mlajših od 25 let,
 • ne sme povezovati uživanja alkohola s povečano telesno zmogljivostjo ali z vožnjo v prometu,
 • ne sme ustvarjati videza, da uživanje alkohola prispeva k uspehom v družbenem in spolnem življenju,
 • ne sme poudarjati, da ima alkohol zdravilne učinke, ali da je poživilo, pomirjevalo ali sredstvo za reševanje osebnih težav,
 • ne sme prikazovati abstinence ali zmernega pitja v negativni luči,
 • ne sme poudarjati visoke vsebnosti alkohola kot posebne kakovosti alkoholnega izdelka,
 • ne sme se pojavljati v in na stavbah, objektih in pripadajočih zemljiščih, kjer se opravlja zdravstvena dejavnost ter dejavnost vzgoje, športa ter izobraževanja,
 • ne sme se pojavljati na panojih, tablah, plakatih ali svetlobnih napisih, ki so od vrtcev in šol oddaljeni manj kot 300 metrov,
 • ne sme se pojavljati na prireditvah, ki so v prvi vrsti namenjene mladoletnim osebam, in na športnih prireditvah,
 • ne sme vključevati simbolov, podob, junakov iz risanih filmov in drugih mladinskih oddaj.

Vsebovati mora opozorilo:

“Minister za zdravje opozarja: Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju!“ ali “Minister za zdravje opozarja: Prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju!“.  To opozorilo mora biti, razen na radiu, pisno. Dobro se mora ločiti od podlage in mora biti napisano s takšno velikostjo črk, da je brez težav berljivo. Oglaševalsko sporočilo na filmskem platnu in televiziji mora prikazovati opozorilo najmanj 5 sekund. V primeru, ko je oglaševalsko sporočilo krajše, mora opozorilo trajati ves čas oglaševalskega sporočila.

Črke opozorila morajo biti velike najmanj toliko, kot so velike črke pri podnapisih. Črke opozorila drugih oglaševalskih sporočil morajo biti tako velike, da površina, ki jo zavzemajo, predstavlja najmanj 10% velikosti površine prostora, ki ga obsega celotno oglaševalsko sporočilo. Tega opozorila pa ni potrebno izdelati za nosilce, kot so bilteni, katalogi, letaki in prospekti, ki so namenjeni poslovnemu komuniciranju, ter za druge nosilce objavljanja informacij v prodajalnah, kadar gre za obveščanje potrošnikov o cenah in drugih pogojih, ki se nanašajo na prodajo alkoholnih pijač.

Nadzor nad oglaševanjem alkoholnih pijač izvaja Tržni inšpektorat

Če pristojni inšpektor ugotovi, da se alkoholne pijače oglašujejo v nasprotju s z zakonskimi določili, z odločbo prepove oglaševanje. Lahko pa izreče tudi denarno globo v razponu od 2.000 do 33.000 evrov (preračunano iz SIT).

Oglaševanje tobačnih izdelkov pa je urejeno v Zakonu o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov. Ta pravi, da je oglaševanje in promocija tobaka in tobačnih izdelkov vsakršno posredno ali neposredno komercialno sporočilo, priporočilo ali dejanje s ciljem, učinkom ali mogočim učinkom promocije tobačnih izdelkov ali uporabe tobaka.

Omenjeni zakon prepoveduje vsako sponzoriranje dogodka, dejavnosti ali posameznika ter kakršnokoli neposredno in posredno oglaševanje in promocija tobaka in tobačnih izdelkov, vključno prek storitev informacijske družbe.

Za posredno oglaševanje tobaka in tobačnih izdelkov iz prejšnjega odstavka se šteje prikazovanje logotipov in drugih znakov za označevanje tobaka in tobačnih izdelkov na predmetih, ki po tem zakonu niso tobačni izdelki. Za posredno oglaševanje se šteje tudi brezplačno ponujanje tobačnih izdelkov na javnem mestu in v javnih prostorih.

Prepovedano je tudi oglaševanje izdelkov, ki ne sodijo med tobak in tobačne izdelke, vendar s svojim videzom in namenom uporabe neposredno vzpodbujajo k potrošnji tobaka in tobačnih izdelkov.

Dovoljeno pa je oglaševanje tobaka in tobačnih izdelkov v obliki in podobi zaščitene blagovne znamke:

 • na priboru za kajenje;
 • v in na poslovnih prostorih gospodarskih družb, ki se ukvarjajo s proizvodnjo, distribucijo in prodajo tobačnih izdelkov na debelo v skupni površini do 7 m2;
 • na zunanjih in notranjih izveskih prodajaln tobačnih izdelkov v skupni površini do 7 m2.

Oglaševanje tobačnih izdelkov, kot je opisano zgoraj, je dovoljeno le v obliki znaka, ki je zaščiten in ki ne omenja in ne prikazuje tobačnega izdelka, njegove embalaže ali njegove uporabe.

Viri:

 • Slovenski oglaševalski kodeks
 • Zakonu o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili
 • Zakonu o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov

Ta članek je bil pripravljen na podlagi zakonodaje ter sodne in upravne prakse, veljavne v času priprave besedila. V primeru kasnejših sprememb zakonodaje, sodne ali upravne prakse avtor in Zavod mladi podjetnik ne odgovarjata za ažurnost oziroma uskladitev besedila s kasnejšimi spremembami.

Morda vas zanima tudi sorodna vsebina
Delavnica: Optimizacija spletnih strani – povzpnite se višje na Googlu! (nov termin)

Delavnica: Optimizacija spletnih strani – povzpnite se višje na Googlu! (nov termin)

Klasična trgovina z odličnimi izdelki in nizkimi cenami ni vredna veliko, če se nahaja na odročni lokaciji, kjer je nihče ne obišče. Podobno velja za spletne strani in spletne trgovine. Če vas obiskovalci ne najdejo, potem tudi nakupa ne morejo opraviti. Zato je tu optimizacija spletnih strani oziroma z drugimi besedami: Kako biti na Googlu višje od konkurence.

Preberite več >>

Registracija blagovne znamke

Registracija blagovne znamke

Blagovna znamka je tako rekoč srce in duša vsakega uspešnega podjetja. Lahko predstavlja ugled, prestiž, kakovostno blago ali storitve, obljubo po napredku in nečem novem, zvestobo, konsistentnost. Njen bistveni element, celo cilj, je prepoznavnost. Preberite več >>

SIO delavnica: Kadrovski in drugi pravni vidiki poslovanja podjetja – vsa mesta so zapolnjena!

SIO delavnica: Kadrovski in drugi pravni vidiki poslovanja podjetja – vsa mesta so zapolnjena!

Je vaš posel v vzponu in boste zaposlovali? Morda vaše podjetje že sedaj sestavlja številčna ekipa in se zavedate, da ste s kadrovskimi evidencami nekoliko odlašali? Poleg tega se vam glede poslovanja vašega podjetja še vedno porajajo vprašanja glede pogodb, kako varovati poslovne skrivnosti ali kako odpovedati delovno razmerje? Pred vami je izobraževanje, kjer izveste odgovore ravno na takšna in podobna vprašanja! Preberite več >>

Startup pravnik

Startup pravnik

Startup pravnik pogosto naleti na primere mladih podjetnikov ali ekip, ki imajo razvito idejo ali produkt in so pred kratkim vstopili na trg z odličnim produktom, zagreto ekipo in rastočo prodajo. Kaj pa, če na podjetje pogledamo s formalnopravnega vidika: je res vse tako, kot mora biti? Preberite več >>


Odgovor strokovnjaka: Je popoldanski s.p. mogoč brez redne zaposlitve?

Odgovor strokovnjaka: Je popoldanski s.p. mogoč brez redne zaposlitve?

Tokratno rubriko smo posvetili odgovoru na vprašanje, ki nam ga stranke pogosto zastavljajo. Preverili smo, ali je mogoče odpreti popoldanski s.p., če oseba še ni zaposlena kje drugje. Preberite več >>

Odgovor strokovnjaka: Kakšne so zakonite in pogodbene zamudne obresti?

Odgovor strokovnjaka: Kakšne so zakonite in pogodbene zamudne obresti?

Odgovor: Zakonite zamudne obresti so zakonsko predpisana posledica zamude izpolnitve obveznosti. Pogodbene zamudne obresti pa so tiste, za katere se dogovorita stranki v pogodbi, ločeno od zakonskega predpisa. Stranki lahko tudi izključita veljavo zakonitih obresti. Preberite več >>

Delodajalci: Odmero letnega dopusta morate poslati do 31.3.

Delodajalci: Odmero letnega dopusta morate poslati do 31.3.

Letni dopust je pravica, ki po Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1) pripada vsakemu delavcu, pridobi pa jo s sklenitvijo delovnega razmerja. Koliko dni dopusta bo delavec prejel, pa je odvisno tudi od njegovih osebnih okoliščin. Preberite več >>

Odgovor strokovnjaka: Kdo odgovarja za prekršek v podjetju?

Odgovor strokovnjaka: Kdo odgovarja za prekršek v podjetju?

V današnji rubriki Odgovor strokovnjaka se bomo ukvarjali z vprašanji odgovornosti v zvezi s storitvijo prekrška pri poslovanju podjetja. Kdo v primeru prekrška nosi odgovornost in komu grozi plačilo globe, si preberite v nadaljevanju. Preberite več >>

Odgovor strokovnjaka: Kaj je pogodbena kazen?

Odgovor strokovnjaka: Kaj je pogodbena kazen?

V današnji rubriki Odgovor strokovnjaka bo govora o pogodbeni kazni. Odgovore na vprašanja, kaj pogodbena kazen sploh je, kdaj se lahko zapiše v pogodbo, v kakšni višini se lahko določi in v kakšnem razmerju je z odškodnino, si lahko preberete v nadaljevanju. Preberite več >>

Odgovor strokovnjaka: Odprtje s.p. kljub blokiranemu TRR?

Odgovor strokovnjaka: Odprtje s.p. kljub blokiranemu TRR?

V današnji rubriki Odgovor strokovnjaka se bomo posvetili vprašanju, ali lahko oseba registrira dejavnost kot samostojni podjetnik kljub temu, da ima blokado na osebnem transakcijskem računu. Odgovor preberite v nadaljevanju. Preberite več >>

Oznake: , ,
Iskanje
SPIRIT logo
MGRT logo
EU logo

Aktivnosti Zavoda mladi podjetnik, so.p., v okviru operacije “SIO-MP-2020-2022” sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.

↓ Pomagamo vam pri rasti ↓

Konferenca: Trendi digitalnega marketinga 2020

13.03.2020 od 14:30 do 19:30
Konferenca: Trendi digitalnega marketinga 2020

Že tretjič zapored vas v začetku leta vabimo na konferenco, ki vam bo s pomočjo najbolj uspešnih slovenskih spletnih oglaševalcev ter njihovih številnih primerov dobre prakse ponudila ideje in nasvete za spopad s konkurenco na spletu v letu 2020. Pridružite se nam na konferenci Trendi digitalnega marketinga 2020 in spoznajte napredne tehnike in uporabne trike s ključnih področij digitalnega marketinga - od spletne analitike in družabnih omrežij do mobilnega marketinga, optimizacije prodajnega lijaka ter izboljšanja uporabniške izkušnje. Če iščete napredno znanje o tem, kako na spletu prodati več, te konference ne smete zamuditi.
Preberite več >>

Vse za podjetje