Kako zahtevam vračilo DDV iz tujine?

Ste v lanskem letu prejeli račun, ki je imel obračunan DDV iz druge države članice EU ali tretje države? Ali veste, da ste pod določenimi pogoji upravičeni do vračila tega DDV? V nadaljevanju so predstavljena pravila ter postopek, kako zahtevati vračilo DDV v EU ali v tretjih državah.
Kako zahtevam vračilo DDV iz tujine?

Kako zahtevam vračilo DDV iz tujine? (Vir slike: Picjumbo.com)

Davčni zavezanec s sedežem v Sloveniji ima ob izpolnjevanju določenih pogojev pravico do vračila DDV, zaračunanega za blago ali storitve, ki so mu jih dobavili drugi davčni zavezanci na ozemlju EU ali iz tretjih držav.

Vračila DDV iz EU

Davčni zavezanec lahko uveljavlja vračilo DDV v Sloveniji tako, da zahtevek za vračilo DDV vloži prek elektronskega portala eDavki. Slednje velja le za račune prejete od dobavitelja v EU. Za račune, prejete izven EU, je potrebno preveriti lokalne predpise vsake posamezne države oz. več v nadaljevanju.

Rok za oddajo zahtevka je odvisen od tega, iz kje ste prejeli račun, na katerem je bil zaračunan DDV. Vračilo DDV, plačanega v drugi državi članici EU, se lahko zahteva najpozneje do 30. septembra po poteku koledarskega leta, v katerem je bil DDV zaračunan. Torej za račune, ki so bili izdani v letu 2014, rok poteče 30. septembra 2015. 

Ali je k zahtevku za vračilo DDV treba predložiti dodatna dokazila, je odvisno od zakonodaje vsake posamezne države članice EU, sicer pa velja, da je potrebno priložiti kopije računov, ki imajo davčno osnovo v višini najmanj 1.000 evrov oz. v primeru računa za gorivo 250 evrov.

Ne glede na to, da je sistem vračil iz držav članic EU na podlagi Uredbe EU dokaj poenoten in se oddaja preko elektronskega sistema, načeloma prihaja do razlik med državami članicami. Razlike se opazijo predvsem v zvezi z določanjem stroškov, od katerih se DDV vrne, saj imajo države članice lahko različna pravila, ki urejajo pravico do odbitka vstopnega DDV, in posledično tudi do vračila plačanega DDV. Prav tako ne gre izključiti tudi možnosti, da bo davčni zavezanec moral iz kakršnih koli razlogov dopolniti zahtevek ali imeti z davčnim uradom v drugi državi članici komunikacijo v (praviloma) lokalnem jeziku.

Čeprav je do poteka roka za oddajo zahtevkov za leto 2014 še nekaj časa, je smiselno čim prej pripraviti in vložiti zahtevke, saj države članice zahtevke načeloma rešujejo po vrstnem redu prejema, kar pomeni, da zavezanec, ki zahtevek vloži prej, tudi prej pričakuje vračilo. V kolikor na tem področju nimate ustreznih izkušenj in bi radi postopek opravili hitro in učinkovito, svetujemo pomoč davčnih svetovalcev.

Vračila DDV iz tretjih držav

Zahtevki za vračila plačanega DDV v tretjih državah (npr. Švica, Liechenstein ter Norveška), se oddajo najpozneje do 30. junija po poteku koledarskega leta, v katerem je bil DDV zaračunan. Pri tem je potrebno opozoriti, da se vračilo DDV za račune prejete od dobavitelja s sedežem zunaj Unije prizna samo, če je zagotovljena vzajemnost, kar je potrebno preveriti pri FURS.

Zahtevku za vračilo DDV v tuji državi je načeloma potrebno predložiti vse originalne račune, ki so predmet zahtevka in ostala dokazila (npr. potrdilo pristojnega organa države, v kateri ima sedež, da je zavezanec za DDV v tej državi, ki ne sme biti starejše od enega leta), skladno z zakonodajo države, v kateri se zahtevek vlaga.

Glede na to, da konec junija poteče rok za zahtevke iz tujine in da sistem vračil izven EU ni sistematično urejen, svetujemo, da se pri pripravi zahtevkov čim prej obrnete na davčnega svetovalca, ki vam bo svetoval pri pripravi zahtevka za vračilo.

Obdobje zahtevka

V obeh primerih velja, da se zahtevek za vračilo lahko predloži:

1. za obdobje, ki ne sme biti krajše od treh mesecev koledarskega leta in ne daljše od koledarskega leta, vendar zahtevani znesek za vračilo ne sme biti nižji od 400 evrov;

2. obdobje, krajše od treh koledarskih mesecev, če to obdobje pomeni preostanek koledarskega leta.

Če se zahtevek nanaša na obdobje koledarskega leta ali na preostanek koledarskega leta, znesek DDV, katerega vračilo se zahteva, ne sme biti nižji od 50 evrov.

In še za konec: če davčni zavezanec opravlja transakcije, za katere ima pravico do odbitka DDV, in transakcije, za katere nima pravice do odbitka DDV (oproščene dejavnosti, kot npr. bolnišnična ali šolska dejavnost), se vrne le tak delež DDV, ki se v skladu s pravili o odbitnem deležu v Sloveniji lahko pripiše transakcijam, za katere ima pravico do odbitka DDV.

Kaja Ložar je davčna svetovalka v oddelku za DDV v podjetju Protokorp d.o.o., magistrirala s področja forenzičnega računovodstva na EF v Ljubljani.

Morda vas zanima tudi sorodna vsebina
MP računovodstvo

MP računovodstvo

MP računovodstvo je mreža računovodskih servisov po vsej Sloveniji. Vsa računovodstva uporabljajo sistem e-računovodstva, kar podjetnikom omogoča nižanje stroškov, lažji pregled nad delom in možnost za hitrejše poslovno odločanje. Preberite več >>


Poslujete z državami EU? Registrirajte se kot atipični davčni zavezanec

Poslujete z državami EU? Registrirajte se kot atipični davčni zavezanec

Ko beseda nanese na DDV zavezance, imamo običajno v mislih primere poslovnih subjektov, katerih obdavčljivi promet v letu preseže 50.000 evrov. To pa ni edini primer, da se je potrebno registrirati v sistem DDV, saj ta obveznost velja tudi za t.i. atipične davčne zavezance. Preberite več >>

DDV: pravila za določanje kraja obdavčitve

DDV: pravila za določanje kraja obdavčitve

DDV je pomembna tema za podjetnike, še posebej za tiste, ki poslujejo v tujini ali s tujino. Pravila za določanje kraja obdavčitve DDV so predstavljena v nadaljevanju, poudarek je tudi na določanju kraja v povezavi z dejavnostjo. Preberite več >>

Zavezanec za DDV ali nezavezanec?

Zavezanec za DDV ali nezavezanec?

Vsakdo, ki se podaja v podjetniške vode, se ob pridobitvi statusa samostojnega podjetnika samostojno odloča o vključitvi v sistem DDV, ob večjem letnem prometu pa je tovrstna vključitev obvezna. V članku si bomo pogledali, kdaj je vključitev v sistem DDV smiselna. Preberite več >>

Transakcije, ki so v Sloveniji obdavčljive z DDV

Transakcije, ki so v Sloveniji obdavčljive z DDV

Za izpolnjevanje zakonsko določenih obveznosti mora podjetnik poznati kar nekaj predpisov. Zelo pomembno je, da pozna osnove sistema DDV, pa tudi, da ve, katere transakcije so v Sloveniji sploh obdavčljive z DDV. Preberite več >>

Sprejemanje računov od tujih dobaviteljev

Sprejemanje računov od tujih dobaviteljev

Slovenska podjetja zadnje čase čedalje pogosteje sodelujejo s tujino, zato smo na portalu Mladipodjetnik.si pripravili predstavitev osnovnih pravil, ki pridejo v poštev pri prejemanju računov za blago ali storitve od tujih dobaviteljev. Preberite več >>

EU naredila konec oprostitvi plačila DDV pri pošiljkah iz tujine

EU naredila konec oprostitvi plačila DDV pri pošiljkah iz tujine

Evropska Unija je trenutno sredi največje reforme sistema pravil, ki urejajo DDV v zadnje četrt stoletja. Predlagane spremembe naj bi sistem izboljšale in modernizirale predvsem na področju čezmejnega prometa blaga, ki se izvede med poslovnimi subjekti in potrošniki (B2C). Preberite več >>

DDV pri poslovanju s kriptovalutami

DDV pri poslovanju s kriptovalutami

Finančna uprava RS je izdala pojasnilo, v katerem povzema predvsem trenutna stališča Sodišča EU glede obdavčitve poslovanja s kriptovalutami z davkom na dodano vrednost. Preberite več >>

Računovodski slovarček

Računovodski slovarček

Za vas smo naredili kratek pregled najpogostejših izrazov v računovodstvu, kot so npr. finančni in denarni tokovi, davki (DDV, davek od dobička gospodarskih družb) ter dohodninska lestvica, ki vam bodo pomagali pri razumevanju in pravilni uporabi le-teh. Preberite več >>

Kako postati zavezanec za DDV

Kako postati zavezanec za DDV

Podjetnik se lahko že ob ustanovitvi podjetja ali pa kasneje odloči, da bo postal zavezanec za DDV. Najpogostejša razloga za to sta večinsko poslovanje s pravnimi osebami ali poslovanje s tujino. Kako postati davčni zavezanec in kakšni so pogoji za to, si preberite v nadaljevanju. Preberite več >>

Oznake:, ,

Brezplačne e-novice!
Vse za podjetje