Cenejša registracije evropske znamke

Avtor — 25.02.2016
Uredba (EU) 2015/2424 Evropskega parlamenta in Sveta, ki je bila sprejeta 16. decembra 2015, uvaja novosti in spremembe postopka registracije evropske znamke. Slednje se bodo začele izvajati 23. marca 2016. Predrugačile so se tudi cene pristojbin za registracijo evropske znamke.
Cenejša registracije evropske znamke

Po novem boste evropsko blagovno znamko registrirali preko Urada Evropske unije za intelektualno lastnino (UEUIL) (Vir slike: amdlawgroup.com)

Od 23. marca dalje pričnejo veljati in se izvajati spremembe v zvezi s postopkom registracije evropske blagovne znamke. Te spremembe bodo predvsem institucionalne in tehnične. Spremenile pa se bodo tudi višine zneskov za pristojbine. 

Institucionalne spremembe

Največji urad za intelektualno lastnino v EU, ki je edini pooblaščen za registracijo evropske blagovne znamke, tj. znamke, ki velja v vseh državah članicah EU z uradnim nazivom Urad za usklajevanje na notranjem trgu (UUNT), bo dobil novo ime. Preimenoval se bo v Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (UEUIL). 

Kako se lotiti registracije vaše znamke, preberite v članku Registracija blagovne znamke

UUNT registrira več kot 100.000 evropskih blagovnih oziroma storitvenih znamk letno. Od njegove ustanovitve leta 1993 je registriral preko 1,3 milijona evropskih blagovnih znamk.

Posledično se bo spremenilo tudi poimenovanje evropske blagovne znamke, in sicer iz trenutnega poimenovanja “znamka Skupnosti” (Community trade mark) v “znamko Evropske unije” (European Union trademark).

Spremembe v zvezi s pristojbinami

Nov sistem plačevanja pristojbin bo višino plačila za pristojbino prilagodil potrebam uporabnika oziroma prijavitelja znamke.

Prijavne pristojbine:

Znamka Skupnosti (star sistem) pristojbina Znamka EU (nov sistem) pristojbina
prvi razred 900 € prvi razred 850 €
drugi razred 900 € drugi razred 50 €
torej, do vključno treh razredov  900 € tretji razred 150 €
četrti in vsaj nadaljnji razred 150 € četrti in vsaj nadaljnji razred 150 €

Pristojbine za podaljšanje veljavnosti znamke:

Znamka Skupnosti (star sistem) pristojbina Znamka EU (nov sistem) pristojbina
prvi razred 1.350 € prvi razred 850 €
drugi razred 1.350 € drugi razred 50 €
torej, do vključno treh razredov  1.350 € tretji razred 150 €
četrti in vsaj nadaljnji razred 400 € četrti in vsaj nadaljnji razred 150 €

Razred pomeni razred blaga ali storitev iz Nicejske klasifikacije.

Minimalna prijavna pristojbina za registracijo EU znamke bo tako cenejša za 50 evrov, prav tako bo za 500 evrov cenejše podaljšanje EU znamke. Oboje velja za 1 razred blaga in storitev Nicejske klasifikacije. 

V primeru 3 razredov pa bo registracija EU znamke po novem dražja za 150 evrov, podaljšanje veljavnosti EU znamke s 3 razredi pa bo cenejše za 200 evrov.

Tehnične spremembe

Uredba uvaja številne spremembe na področju preizkušanja, absolutnih in relativnih razlogov za zavrnitev prijave evropske blagovne znamke, v zvezi z ugovorom prijavi in preklicom prijave ter v zvezi z blagom in storitvami, ki so umeščene pod znamko.

Če želite izvedeti več o evropski blagovni znamki, preberite članek Registracija znamke Skupnosti oz. evropske blagovne znamke

Glede preizkušanja:

 • Uredba odpravlja možnost vlaganja prijave za EU znamko preko nacionalnih uradov za intelektualno lastnino.
 • Uporabniki bodo lahko izbrali možnost prejetja poročil o iskanju in nadzoru.
 • UEUIL bo lahko po novem kadarkoli do same registracije na lastno pobudo ponovno preveril morebiten obstoj absolutnih razlogov za zavrnitev prijave.
 • Uredba upošteva tudi trenutno prakso UEUIL glede časovnice v kateri lahko tretje osebe vložijo svoja mnenja in opazovanja glede prijave. To časovno obdobje je omejeno do sprejetja dokončne odločitve o ugovoru.

Glede absolutnih razlogov:

 • Pri funkcionalnih znakih (npr. barva, zvok) se bodo upoštevale enake prepovedi kot pri oblikovnih znakih (za t. i. figurativne znamke).
 • Izključena bo možnost navedbe omejitve oziroma odklonitve odgovornosti s strani prijavitelja znamke z namenom, da bi v prihodnosti preprečil nasprotovanja v zvezi z absolutnimi razlogi.
 • Uredba uzakonja trenutno prakso glede presojanja obstaja absolutnih razlogov, pri čemer se pri tovrstnem presojanju upoštevajo le argumenti, ki sta jih v zvezi s tem navedli vpleteni znamki.

Glede ugovora in umika oz. preklica prijave: 

 • Obdobje za ugovor proti mednarodnim prijavam znamk, ki med izbranimi teritoriji vsebujejo tudi EU, se bo po novem pričel en mesec po objavi prijave.
 • Uredba uvaja tudi spremembe v zvezi z nasprotnimi zahtevki pred EU sodišči za blagovne znamke. Slednji namreč ne bodo začeli s presojanjem upravičenosti takšnih zahtevkov, dokler jih UEUIL ne bo obvestil o datumu vložitve le-teh.

Glede relativnih razlogov:

Že veste, kako in zakaj registrirati blagovno znamko

 • Predstavljena bo specifična podlaga za vložitev ugovora, ki bo temeljila na zaščiti izvora (Protected Designations of Origin) in geografske označbe (Protected Geographical Indications).
 • Spremenjen bo datum pričetka obdobja, relevantnega pri dokazovanju dejanske uporabe znamke v primeru izbrisne tožbe. Ta datum bo po novem datum vložitve prijave znamke.

Glede blaga in storitev:

 • Uzakonja se trenutna praksa povzeta po sodbi v zadevi C-307/10 IP Translator (“what you see is what you get”). Prav tako se ponuja možnost imetnikom že registriranih znamk, da vložijo izjavo o spremembi oziroma specifizaciji razredov blaga in storitev na podlagi aneksa k členu 28(8), ki natančneje navaja nekatero blago, ki ni navedeno ali pa ni dovolj jasno opisano v Nicejski klasifikaciji.

Viri:


Oznake: , ,