Svetovanje pred ustanovitvijo podjetja

Izdelki slovenske obrti

Na slovenskem trgu so se pojavili izdelki, ki spadajo pod kolektivno blagovno znamko Izdelki slovenske obrti, ki jo je registrirala Obrtno-podjetniška zbornica. Osnovni namen znamke je, da bi potrošniki razlikovali tekstilne izdelke slovenskih obrtnikov od izdelkov z Bližnjega vzhoda in Kitajske.
Izdelki slovenske obrti

Izdelek slovenske obrti. (Vir slike: ozs.si)

Pobuda za registracijo kolektivne blagovne znamke “izdelek slovenske obrti” je prišla s strani tekstilcev. Prodaja slovenskega tekstila namreč zadnja leta upada za približno deset odstotkov letno. 

Izdelek slovenske obrti (ISO) je blagovna znamka, katere znak je sestavljen iz dveh sestavnih delov. V ospredju je plapolajoča tkanina. V ozadju je krožna oblika, ki ponazarja svet in je prav tako del celostne podobe krovne organizacije. Skupaj tvorita črko Q, mednarodno oznako za kakovost – angleško quality. 

Z novo kolektivno blagovno znamko želijo slovenski tekstilci dolgoročno graditi prepoznavnost slovenskih tekstilnih izdelkov in informirati potrošnike o prednostih nakupa slovenskega tekstila. Enako velja tudi za ostale obrtnike, ki proizvajajo in prodajajo blago slovenskega izvora. Osnovni namen znamke je, da bi potrošniki razlikovali izdelke slovenskih obrtnikov od tekstilnih in drugih izdelkov z Bližnjega vzhoda in Kitajske.

Lastniki blagovne znamke se zanašajo na potrošnike, da se bodo odločili za nakup slovenskih izdelkov in s tem posredno pomagali pri izboljšanju gospodarske situacije pri nas ter pri ohranitvi in večanju števila delovnih mest.

Vsak poslovni subjekt, ki bo izpolnjeval pogoje v pravilniku, bo pridobil pravico do uporabe kolektivne znamke »Izdelek slovenske obrti« in bo lahko temu primerno označil svoje izdelke, bodisi z obešankami bodisi z nalepkami, ki bodo na prodaj na OZS. Znak “izdelek slovenske obrti” pa bo za potrošnika jamstvo, da je produkt res izdelan v Sloveniji.

Vir: OZS

Oznake: ,