Izjemoma lahko letno poročilo oddate do 8. aprila

AJPES že vsa leta upošteva opravičljive – utemeljene razloge zavezancev pri oddaji letnih poročil. Tako bo tudi letos zavezancem omogočena oddaja letnih poročil do 8. aprila 2014, ob predhodnem pojasnilu razloga in v dogovoru s pristojno izpostavo.
Izjemoma lahko letno poročilo oddate do 8. aprila

Rok oddaje letnih poročil podaljšan. (Vir slike: sxc.hu)

AJPES že vsa leta upošteva opravičljive – utemeljene razloge zavezancev pri oddaji letnih poročil in sicer do začetka obdelave podatkov, če zavezanci to predhodno sporočijo pristojni izpostavi AJPES. Tako bo tudi letos zavezancem omogočena oddaja letnih poročil do 8. aprila 2014, ob predhodnem pojasnilu razloga in v dogovoru s pristojno izpostavo. 

V začetku marca je bil AJPES s strani ključnih stanovskih organizacij (GZS, Zbornica računovodskih servisov, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije) pozvan, da tako kot DURS pri davčnem obračunu (ki je zaradi nepravočasne priprave navodil in programov podaljšal rok za oddajo davčnih obračunov do 22. aprila), podaljša rok za oddajo letnih poročil za gospodarske družbe in samostojne podjetnike posameznike do 22. aprila 2014. Pravne osebe javnega prava in nepridobitne organizacije so kljub ledeni ujmi v začetku februarja letna poročila oddale v zakonsko predpisanem roku do konca februarja 2014. Spletna aplikacija AJPES za oddajo letnih poročil ves čas oddaje normalno deluje.

AJPES ni pristojen za sprejem odločitve o podaljšanju zakonskega roka oddaje letnih poročil, zato je zaprosil Ministrstvo za finance in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo za odločitev glede tega. O tem je obvestil tudi SURS, DURS, Banko Slovenije in UMAR, ki so prejemnice podatkovnih zbirk letnih poročil. SURS je 19. marca 2014 sklical sestanek vseh navedenih institucij. Na sestanku so vsi omenjeni prejemniki podatkovnih zbirk zavzeli stališče, da te zbirke nujno potrebujejo tako kot vsako leto t.j. do konca aprila.

Vir: AJPES

Oznake: