Javno povabilo: Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih

Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije je objavil 5. javno povabilo za zbiranje ponudb v okviru programa »Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih 2011«. Ponudbe ponudniki brez posrednikov vložijo od 5.5.2014 do razdelitve razpoložljivih sredstev oziroma najkasneje do 31.10.2014.
Javno povabilo: Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih

Javno povabilo: Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih (Vir slike: freeimages.com)

Namen javnega povabila je spodbujanje usposabljanja zaposlenih. Z javnim povabilom želi Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije spodbuditi delodajalce, da prednostno vlagajo v pridobivanje novih znanj in kompetenc zaposlenih in tako v skladu s potrebami na trgu dela prispevajo k odpravi strukturnih neskladij, izboljšanju usposobljenosti zaposlenih ter povečanju njihove mobilnosti in zaposljivosti. 

S tem javnim povabilom sklad vabi vse delodajalce k oddaji ponudb za izvedbo projektov usposabljanja za njihove zaposlene. Projekti lahko vključujejo splošna ali posebna usposabljanja  ter javno veljavne programe.

Predmet sofinanciranja so:

  • splošna usposabljanja (npr.: tuji jeziki, računalništvo, komunikacija, CNC operater, usposabljanje varilcev …);
  • posebna usposabljanja (npr.: konference, simpoziji, specifična strokovna usposabljanja, prilagojena posameznemu podjetju);
  • usposabljanja za življenjsko uspešnost (UŽU – MI, UŽU – MDM) in 
  • računalniška pismenost za odrasle (RPO).

Ciljna skupina so zaposleni pri ponudniku, ki so:

  • starejši od 50 let;
  • ženske z največ dokončano osnovno šolo;
  • invalidi.

Višina sofinanciranja:

  • od 60% do 80% za splošna usposabljanja in javno veljavne programe (delež sofinanciranja je odvisen od velikosti podjetja) ali
  • od 25% do 55% za posebna usposabljanja (delež sofinanciranja je odvisen od velikosti podjetja).

Najvišji znesek sofinanciranja je odvisen od velikosti delodajalca. Tako bo lahko veliko podjetje sofinancirano v višini 30.000 evrov, srednje podjetje v višini 20.000 evrov, malo podjetje v višini 10.000 evrov ter mikro podjetje v višini 4.000 evrov, vendar največ 700 evrov po osebi oziroma 1.500 evrov na osebo za javno veljavne programe.

Ponudbe ponudniki brez posrednikov vložijo od 5.5.2014 do razdelitve razpoložljivih sredstev oziroma najkasneje do 31.10.2014. Ponudbe, ki bodo poslane na sklad po tem roku, bodo vrnjene ponudnikom. Ponudbe, ki bodo vložene pred rokom ali po roku za oddajo ponudb, bodo zavržene. 

Izvedba sofinanciranih usposabljanj po tem javnem povabilu je časovno omejena. 

Usposabljanja sklopa A in B se morajo začeti izvajati v obdobju od podpisa pogodbe do najkasneje 60 dni po podpisu pogodbe in morajo biti izvedena in plačana s strani izbranih ponudnikov najkasneje do 31.3.2015. 

Usposabljanja sklopa C se morajo začeti izvajati v obdobju od podpisa pogodbe do najkasneje 60 dni po podpisu pogodbe in morajo biti izvedena in plačana s strani izbranih ponudnikov najkasneje do 30.4.2015. 

Javna sredstva, ki so na voljo za sofinanciranje izbranih projektov v okviru 5. javnega povabila za zbiranje ponudb v okviru programa »Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih 2011«, skupaj znašajo 1.246.641,52 evrov. 

Besedilo javnega povabila, prijavni obrazec in vse ostale informacije so objavljene na spletni strani sklada.

Vir: Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije

Iskanje
↓ Pomagamo vam pri rasti ↓

GDPR po GPDR (delavnica s konkretnimi rešitvami)

03.07.2018 od 14:00 do 17:00
GDPR po GPDR (delavnica s konkretnimi rešitvami)

Vsi smo že slišali za uredbo GDPR. Poenostavljeno rečeno, gre za spremembo, zaostritev pravil na področju varstva osebnih podatkov, ki močno vpliva na poslovanje podjetij, ki zbirajo osebne podatke o strankah. Kako se na spremembe, ki jih je prinesla uredba GDPR, pripraviti v praksi in kaj je potrebno urediti na vaši spletni strani ter kar se tiče hranjenja osebnih podatkov o strankah?
Preberite več >>

Vse za podjetje