Kako do boljših zaposlitvenih možnosti?

Avtor — 29.03.2016
Več kot 4.500 brezposelnih bo imelo novo priložnost usposabljanja na delovnem mestu. Javno povabilo, ki ga objavlja Zavod za zaposlovanje Republike Slovenije, po njihovem mnenju izboljšuje zaposlitvene možnosti brezposelnih.
Kako do boljših zaposlitvenih možnosti?

Od leta 2010 se je na delovnem mestu usposabljalo več kot 27 tisoč brezposlenih pri več kot 16.500 delodajalcih. Zaposlitvena stopnja je več kot 70-odstotna (Vir slike: HubSpot).

V ta namen je pripravljenih 8,75 milijona evrov, pri čemer je 80 odstotkov sofinancirala Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, preostali del pa prihaja iz slovenskega proračuna. »Šestdeset odstotkov celotne vrednosti je namenjene za brezposelne s stalnim prebivališčem v vzhodni Sloveniji, 40 pa za brezposelne s stalnim prebivališčem v zahodni Sloveniji,« pojasnjujejo na Zavodu za zaposlovanje.

Kdo se lahko prijavi?

Delodajalci, naj si gre za pravne ali fizične osebe, ki so vpisane v Poslovni register Slovenije, pri čemer morajo izpolnjevati še preostale pogoje za prijavo. Ponudbo lahko oddajo vse do porabe razpoložljivih sredstev oziroma najpozneje do 31. maja prihodnje leto do 13. ure, in sicer osebno ali pa pošti. Kot pojasnjujejo na zavodu, delodajalci kandidirajo za usposabljanje »omejenega števila brezposelnih«.

Kaj je namen javnega vabila?

»Tako želimo brezposelnim, ki težje najdejo zaposlitev, omogočiti usposabljanje na delovnem mestu, z namenom, da pridobijo nova znanja in izkušnje in si izboljšajo zaposlitvene možnosti,« poudarjajo in dodajajo, da prinaša tudi prednost za delodajalce: spoznavanje novih kandidatov, ki jih lahko usposobijo za konkretno delo še pred sklenitvijo delovnega razmerja.

Kakšni kandidati se lahko prijavijo?

Brezposelni, ki so starejši od 50 let in so v bazi brezposelnih vsaj tri mesece, tisti, ki so dopolnili 30 let ali več in so najmanj 12 mesecev prijavljenim med brezposelnimi, kot tudi tisti, starejši od 30 let, ki imajo končano ali nedokončano osnovno šolo, med prijavljenimi brezposelnimi pa so najmanj tri mesece.

Kako poteka?

Ker gre za usposabljanje, gre za obliko brez delovnega razmerja, in sicer pod vodstvom mentorja, ki ga zagotovi delodajalec. »Usposabljanje traja praviloma polni delovni čas. Ne sme potekati ob nedeljah in praznikih,« udeleženci pa so še vedno prijavljeni v bazo brezposelnih. »Za dejansko udeležbo na usposabljanju jim mesečno izplačamo dodatek za prevoz (potne stroške) in dodatek za aktivnost,« dodajajo. Opraviti morajo zdravniški pregled še pred začetkom usposabljanja, z delodajalcem pa morajo podpisati tudi pogodbo o vključitvi v program.

Kakšne so pretekle izkušnje?

Kot razkriva zavod, se je od leta 2010 na delovnem mestu usposabljajo skoraj 27 tisoč brezposelnih pri več kot 16.500 delodajalcih. Zaposlitvena stopnja po koncu usposabljanja je več kot 70-odstotna, skoraj 40 odstotkov se zaposli pri istem delodajalcu, kjer so se tudi usposabljali.

Več o javnem povabilu za delodajalce in predstavitev programov za brezposelne.


Oznake: ,