Koristno: oddajajo se novi poslovni prostori

Ob ustanovitvi podjetja si marsikateri mladi podjetnik nakupa lastnih poslovnih prostorov ne more privoščiti, zato se odloči za alternativo: najem za določen oziroma nedoločen čas. V nadaljevanju boste našli dve ponudbi za oddajo poslovnih prostorov - v Ljubljani in v Gorenji vasi.
Koristno: Oddajajo se poslovni prostori

Koristno: Oddajajo se poslovni prostori (Vir slike: Freeimages.com)

Poslovni prostor v Ljubljani

Navedeni prostori predstavljajo:

  • poslovni prostor, ki se nahaja v kletnem delu dekanata, s površino 75 m2,
  • skladiščni prostor, s površino 12 m2, 
  • skladiščni prostor pod stopnicami, s površino 5,7 m2. 

Prostori so opremljeni z gostilniškim pultom in mizami. Oddajajo se izključno za namen izvajanja gostinske dejavnosti. Prostori se oddajo v najem po načelu videno – najeto. Najemnina bo določena na podlagi ponudbe ponudnika, ki bo kot najugodnejši izbran po postopku in v skladu z merili tega javnega razpisa. V najemnino je všteta souporaba garažnega prostora za dostavo in dela hodnika, ki ga najemnik lahko uporablja za dostop do poslovnih prostorov ter toaletnih prostorov. Najemna pogodba se sklene za določen čas dveh let z možnostjo podaljšanja. 

Rok za oddajo ponudb je 4. avgust 2014 do 10. ure. V dokaz resnosti ponudbe mora ponudnik pred predložitvijo ponudbene dokumentacije vplačati varščino v višini 2 tisoč evrov.

Več informacij >>

Poslovni prostor v Gorenji vasi

Navedeni prostori predstavljajo:

Pred najemom preberite, kakšne so pravne zanke najema poslovnega prostora >>

  • poslovni prostor v kleti objekta (126,80 m2) 
  • terasa (37,00 m2) za opravljanje gostinske dejavnosti
  • pet parkirnih prostorov ob poslovnem prostoru

Poslovni prostor v podaljšani III. gradbeni fazi se oddaja brez gostinske opreme in drobnega inventarja. Prostor še ni registriran za opravljanje gostinske dejavnosti: za ustrezno registracijo, skladno z veljavno zakonodajo, mora poskrbeti izbrani najemnik. Izhodiščna najemnina skupaj znaša 974,79 evrov na mesec. V izhodiščni ceni ni zajet DDV. Prostori se oddajo v najem za določen čas 25 let.

Rok za oddajo ponudb je 30. julij 2014 do 13. ure. Za resnost ponudbe so ponudniki dolžni najkasneje dva dni pred rokom, ki velja za oddajo ponudbe, vplačati varščino v višini 974,79 EUR.

Več informacij >>

Oznake: , ,