Bliža se rok za oddajo letnih poročil in davčnih obračunov

Do konca marca morajo gospodarske družbe, zadruge in društva oddati letna poročila za leto 2013. Rok za oddajo davčnih obračunov pa je letos izjemoma podaljšan, zato jih je mogoče oddati do 22. aprila.
Odlog in obročno plačevanje davkov

Odlog in obročno plačevanje davkov. (Vir slike: sxc.hu)

31. marec je skrajni rok za oddajo letnih poročil (bilanc) za leto 2013. Letna poročila morajo gospodarske družbe, samostojni podjetniki, zadruge in društva s sedežem v Sloveniji predložiti AJPESu za javno objavo in za državno statistiko. Javno objavo letnih poročil določa 58. člen, predložitev podatkov za državno statistiko pa 59. člen Zakona o gospodarskih družbah.

AJPES po uradni dolžnosti izbriše podjetnika iz Poslovnega registra Slovenije, če ji podjetnik v dveh zaporednih poslovnih letih ne predloži letnega poročila. 

Zakon o gospodarskih družbah v 686. členu določa višino globe za družbe, ki ne uspejo pravočasno oddati letnih poročil, in sicer globa za tak prekršek znaša 3.000 do 15.000 evrov oziroma od 6.000 do 40.000 evrov (revidirano ali konsolidirano letno poročilo).

Z globo od 300 do 4.000 evrov se kaznuje tudi odgovorna oseba družbe, ki ne odda pravočasno letnega poročila.

Še niste oddali letnega poročila? V pomoč vam je lahko MP računovodstvo.

Letos je izjemoma podaljšan rok za oddajo davčnih obračunov do 22. aprila. 

Če pa davčni zavezanec sestavlja davčni obračun za davčno obdobje, ki se razlikuje od koledarskega leta in je enako poslovnemu letu, predloži davčni obračun najpozneje v treh mesecih od začetka tekočega poslovnega leta za preteklo poslovno leto.

Z globo od 800 do 10.000 evrov se kaznuje za prekršek samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, z globo od 1.200 do 15.000 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba, če pa se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, pa se za prekršek kaznuje z globo od 3.200 do 30.000 evrov, če ne predloži davčnega obračuna ali ne predloži davčnega obračuna na predpisan način oziroma v predpisanih rokih (397. člen Zakona o davčnem postopku).

Vir: AJPES in DURS; ZGD-1, ZDavP-2

Iskanje
↓ Pomagamo vam pri rasti ↓

NOVO! Delavnica Kako pravilno pisati za splet?

11.05.2018 od 14:00 do 17:30
NOVO! Delavnica Kako pravilno pisati za splet?

Ali se besedila na spletu razlikujejo od tistih v časopisih, revijah, knjigah? Seveda se, bi se glasil odgovor slehernega avtorja, ki svoje misli objavlja na spletu. Kaj pa če bi vrtali še globlje in vprašali, v čem se besedila razlikujejo, zakaj se razlikujejo in - najpomembneje - ali vse te specifike kot pisci besedil upoštevajo ob njihovi pripravi? Prepričani smo, da odgovor ne bi bil tako suveren.
Preberite več >>

Vse za podjetje