Ne pozabite oddati letnega poročila!

Približuje se čas oddaje letnih poročil, ki jih je zaradi javne objave potrebno predložiti AJPESu, podatke iz letnih poročil na poenotenih obrazcih pa za državno statistiko. Letno poročilo se šteje kot priloga k davčnemu obračunu, kar morate v davčnem obračunu izrecno navesti.
Ne pozabite oddati letnega poročila!

Letna poročila 2013. (Vir slike: sxc.hu)

Večina gospodarskih družb (tudi društev) mora do 31. marca oddati letno poročilo za leto 2013. Letno poročilo je potrebno predložiti AJPESu zaradi javne objave, podatke iz letnih poročil na poenotenih obrazcih pa za državno statistiko.

Letno poročilo, predloženo AJPESU, se šteje kot priloga k davčnemu obračunu, zato ga ni treba pošiljati na DURS, morate pa v davčnem obračunu to izrecno navesti.

Na področju letnih poročil se je letos pojavila novost, in sicer so po novem v poenotenih obrazcih za predložitev podatkov iz letnih poročil za leto 2013 upoštevane skupine kontov iz novega Enotnega kontnega okvira, nespremenjene pa ostanejo postavke poenotenih obrazcev.

Roki za predložitev

Gospodarske družbe in zadruge Rok predložitve
Nezavezane k reviziji, poslovno leto je enako koledarskemu do 31. marca 2014
Nezavezane k reviziji, poslovno leto je različno od koledarskega v 3 mesecih po koncu poslovnega leta
Zavezane k reviziji oziroma konsolidaciji v 8 mesecih po koncu poslovnega leta
Društva, ki niso zavezana k reviziji do 31. marca 2014
Nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava (zavodi, ustanove, politične stranke, sindikati idr.) do 28. februarja 2014

Način predložitve

Letno poročilo se predloži izključno preko spletnega portala AJPES. Podatke se vnaša neposredno v spletno aplikacijo ali pa se jih uvozi kot XML datoteko. XML datoteka se kreira iz Excel preglednice, objavljene na spletnem portalu. 

Preberite tudi: Letna poročila.

Predložitev letnega poročila se potrdi na dva načina:

  1. s kvalificiranim digitalnim potrdilom (KDP) ali
  2. z lastnoročnim podpisom odgovorne osebe na Obvestilu za AJPES, izpisanim iz spletne aplikacije, ki se ga posreduje pristojni izpostavi AJPES osebno ali po pošti s povratnico.
Vir: AJPES
Oznake: ,