Omejitev gotovinskega poslovanja na 5.000 evrov

Novela Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, ki stopi v veljavo 1. aprila letos, omejuje gotovinsko poslovanje s sedanjih 15.000 na 5.000 evrov. Plačila nad tem zneskom bo po novem mogoče izvršiti le še preko nadzorovanih kreditnih in finančnih institucij.
Omejitev gotovinskega poslovanja na 5.000 evrov

Omejitev plačevanja z gotovino. (Vir slike: sxc.hu)

Novela Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT) znižuje prag za gotovinsko poslovanje z zdajšnjih 15.000 evrov na 5.000. Plačila blaga in storitev nad tem zneskom bo po novem mogoče izvršiti le še preko nadzorovanih kreditnih in finančnih institucij.

S sprejetimi spremembami se bo po prepričanju vlade omogočil boljši pregled nad tokovi denarnih sredstev posameznega poslovnega subjekta, nenazadnje pa tudi iskanje izvora protipravno pridobljene premoženjske koristi ter možnost njenega kasnejšega zasega ali odvzema.

Splošna težnja mednarodne skupnosti na področju izvajanja preventivnih ukrepov s področja pranja denarja in financiranja terorizma je, da se zaradi omogočanja sledljivosti izvora denarja plačevanje z gotovino čim bolj omeji.

Vir: DZ

Oznake: