Poslovanje gospodarskih družb v 2013

Agencija RS za javnopravne evidence in storitve je izdala informacijo o poslovanju gospodarskih družb v RS v letu 2013. Po letu 2010, ko je bil zaznan rahel porast v uspešnosti poslovanja, pa je od leta 2011 do sedaj opazen trend padanja gospodarske uspešnosti.
Poslovanje gospodarskih družb v 2013

Poslovanje gospodarskih družb v 2013. (Vir slike: freeimages.com)

Podatke iz letnih poročil za leto 2013 je predložilo 61.312 družb (od tega 5.393 ustanovljenih v 2013), kar je 3 % več od števila družb, ki so predložile podatke iz letnih poročil za leto 2012. Po podatkih Poslovnega registra je bilo v letu 2013 ustanovljenih 6.178 družb (2 % manj kakor v letu 2012), s poslovanjem je prenehalo 3.592 družb (1 % manj kakor v letu 2012); uvedenih je bilo 866 stečajnih postopkov družb (68 % več kakor v letu 2012) in 46 prisilnih poravnav (7 % več kakor v letu 2012). 

Družbe, ki so poslovale v letu 2013, so v primerjavi z letom 2012 pomembno poslabšale rezultate poslovanja. Po pokritju vseh odhodkov in davka od dobička so sicer izkazale neto čisti dobiček, ki je pomenil le še dobro tretjino neto čistega dobička leta 2012. Pri tem so družbe s pozitivnim poslovnim izidom povečale čisti dobiček za 247.338 tisoč evrov ali za 10 %, družbe z negativnim poslovnim izidom pa povečale čisto izgubo za 546.234 tisoč evrov ali za 26 %.

Gospodarske družbe so imele imele 425.833 zaposlenih ali 1 % več kakor v letu 2012, ustvarile ustvarile 77.181.800 tisoč evrov prihodkov (v letu 2012 pa 77.320.429 tisoč evrov), izkazale 2.831.496 tisoč evrov čistega dobička, 10 % več kakor v letu 2012 (čisti dobiček je ugotovilo 37.048 družb, 60,4 % vseh) ter izkazale 2.662.283 tisoč evrov čiste izgube, kar 26 % več kakor v letu 2012. Čisto izgubo je ugotovilo 21.366 družb, 34,8 % vseh, ki so imele 104.700 ali 24,6 % vseh zaposlenih. Družbe so torej izkazale 169.212 tisoč evrov neto čistega dobička ali le dobro tretjino neto čistega dobička leta 2012.

Od začetka gospodarske krize je neto čisti dobiček močno padal, od leta 2010 do 2011 je rasel, zadnji dve leti pa je spet opazen upad.

Vir slike: Informacija o poslovanju gospodarskih družb v RS v letu 2013 (www.ajpes.si)

Na zmanjšanje neto čistega dobička slovenskega gospodarstva v letu 2013 v primerjavi z letom 2012 so najbolj vplivale družbe, vpisane v sodni register do vključno leta 2004, ki so izkazale le 40,1 % zneska neto čistega dobička leta 2012. 

Med družbami je bilo 94,0 % mikro, 3,8 % majhnih, 1,2 % srednjih in 1,1 % velikih družb. Razporeditev družb po velikosti se v primerjavi z družbami, ki so predložile podatke iz letnih poročil za leto 2012, ni bistveno spremenila. Rezultate poslovanja so v letu 2013 izboljšale le srednje družbe. 

Obseg industrijske proizvodnje je manjši že drugo leto zapored. Upad obsega industrijske proizvodnje v letu 2013 (za 0,7 %) je bil večji kot v letu 2012 (za 0,5 %), pri čemer sta oba objavljena podatka Statističnega urada Republike Slovenije še začasna. Cene industrijskih izdelkov pri proizvajalcih so se povečale za 0,3 %, kar je najmanj v zadnjih treh letih (največ v letu 2011 za 3,8 %).

V letu 2013 je bila vrednost izvoza 21.602.598 tisoč evrov, vrednost uvoza pa 22.143.733 tisoč evrov, pri čemer sta oba objavljena podatka Statističnega urada Republike Slovenije še začasna. Izvoz je bil v primerjavi z letom 2012 večji za 2,6 %, uvoz pa za 0,3 %. Pokritost uvoza z izvozom se je izboljšala, v letu 2013 je bila 97,6 %, v letu 2012 pa 94,7 %.

Cene življenjskih potrebščin so se v letu 2013 povečale za 1,8 %, vendar manj kot v letu 2012.

V informaciji niso zajete družbe, ki so v stečajnem ali likvidacijskem postopku, niti banke, zavarovalnice, finančne in investicijske družbe ter KAD d.d., SOD d.d. in DUTB d.d..

Vir: AJPES: Informacija o poslovanju gospodarskih družb v RS v letu 2013 

Iskanje
↓ Pomagamo vam pri rasti ↓

NOVO! Delavnica Kako pravilno pisati za splet?

11.05.2018 od 14:00 do 17:30
NOVO! Delavnica Kako pravilno pisati za splet?

Ali se besedila na spletu razlikujejo od tistih v časopisih, revijah, knjigah? Seveda se, bi se glasil odgovor slehernega avtorja, ki svoje misli objavlja na spletu. Kaj pa če bi vrtali še globlje in vprašali, v čem se besedila razlikujejo, zakaj se razlikujejo in - najpomembneje - ali vse te specifike kot pisci besedil upoštevajo ob njihovi pripravi? Prepričani smo, da odgovor ne bi bil tako suveren.
Preberite več >>

Vse za podjetje