Spremembe javnega povabila Usposabljanje na delovnem mestu

Zavod za zaposlovanje je objavil spremembo javnega povabila delodajalcem za izvedbo projektov usposabljanja v okviru programa »Usposabljanje na delovnem mestu 2012/2013«. Sprememba se nanaša na podaljšanje veljavnosti javnega povabila ter na povečanje razpoložljivih sredstev.
Spremembe javnega povabila Usposabljanje na delovnem mestu

Usposabljanje na delovnem mestu. (Vir slike: sxc.hu)

Zavod za zaposlovanje objavlja spremembo javnega povabila delodajalcem za izvedbo projektov usposabljanja v okviru programa »Usposabljanje na delovnem mestu 2012/2013« ter javnega povabila delodajalcem za izvedbo projektov usposabljanja v okviru programa »Usposabljanje na delovnem mestu 2012/2013« na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo.

Področja z visoko brezposelnostjo so Pokolpje (občine Kočevje, Loški potok, Osilnica, Kostel, Črnomelj, Semič in Metlika), Maribor s širšo okolico (občine Kungota, Hoče – Slivnica, Mestna občina Maribor, Pesnica, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Ruše, Selnica ob Dravi), območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje, ter Pomurska regija. Na teh področjih je primarni namen programa »Usposabljanje na delovnem mestu 2012/2013« oživljanje proizvodne dejavnosti po stečaju ali likvidaciji.

Sprememba se nanaša na podaljšanje veljavnosti javnega povabila in obdobij izvajanja projektov usposabljanja ter na povečanje razpoložljivih sredstev. Javno povabilo je sedaj odprto do najdlje 1. 7. 2014, projekti usposabljanja pa se pri izbranih delodajalcih lahko izvajajo najdlje do 30. 9. 2014. Za izvajanje projektov usposabljanja je v letu 2014 na voljo 9,7 milijonov EUR.

Vir: ZRSZ