V bližnji prihodnosti Pravična banka tudi pri nas

Vedno višja stopnja korupcije vsekakor nosi svoj davek. Umanotera in razvojna zadruga eTRI sta tako na novinarski konferenci pred nekaj dnevi predstavili koncept Pravične banke, ki zajema ustanovitev prve tovrstne banke pri nas, vlaganje v trajnostne projekte in odpiranje novih delovnih mest.
V bližnji prihodnosti Pravična banka tudi pri nas

V bližnji prihodnosti eksistenca Pravične banke tudi pri nas (Vir slike: osebni arhiv)

Visoka stopnja korupcije in vedno bolj razširjeno vsesplošno nezadovoljstvo s samim bančnim sistemom, so Slovensko fundacijo za trajnostni razvoj, Umanotero in zadrugo eTRI vodili do zagona projekta Pravična banka.

Načela transparentnosti in financiranje zdravih oblik podjetništva

Koncept t.i. Pravične banke temelji na mehanizmu zagotavljanja družbeno odgovornega kapitala, ki bo deloval po načelih transparentnosti in financiranja zdravih oblik podjetništva, izhajajoč iz potreb lokalnega okolja.

»Cilj bližnje prihodnosti je zbrati čim več pisem o nameri s strani posameznikov in podjetij, ki so pripravljena podpreti idejo o ustanovitvi Pravične banke v Sloveniji. Vzporedno s tem pa je cilj tudi formiranje strokovne ekipe, ki bo znala manevrirati pot iniciative do ustanovitve najprimernejše oblike finančne organizacije,« nam pojasni Brigita Žvikart, vodja odnosov z javnostmi iz Razvojne zadruge eTRI.

Slovenci naklonjeni tovrstnim oblikam financiranja

»V slovenski družbi je mogoče zaznati veliko tendenco k naklonjenosti tovrstnim oblikam financiranja, podrobnejše informacije pa je mogoče razbrati iz Medianine raziskave še izvemo.

Vzpostavitev etične oblike bančništva in ustvarjanje trajnostnih delovnih mest

Brigita Žvikart kot najgloblje želje glede realizacije samega projekta v prvi vrsti navaja ključno zadevo: »Vzpostavitev etične oblike bančništva, ki bo pripomogla h gospodarskemu razvoju družbeno-odgovornih podjetniških praks, ki se trenutno srečujejo z ovirami glede financiranja, s strani obstoječih bank. S tem bomo lažje pripomogli k razvoju novih (zelenih) tehnologij, varovanju okolja in podpiranju kmetijstva, kar bo posledično vodilo k ustvarjanju trajnostnih delovnih mest.«

Oznake: