Pogoji za odprtje turistične agencije

Turizem je v zadnjem času v polnem razmahu. Ker gre za zelo dobičkonosno panogo, je tudi interes za odpiranje turističnih agencij vse večji, zato smo pregledali kakšni so pogoji za odprtje turistične agencije.
turistična agencija, turistična dejavnost

Pogoji za odprtje turistične agencije. (Vir slike: Unsplash)

Vedno večje število ljudi se na turistične agencije obrača zaradi pestre ponudbe različnih turističnih aranžmajev in organizacije potovanj in izletov po njihovih željah. Povečuje se tudi interes za odpiranje turističnih agencij. V članku zato pišemo o tem kakšni so pogoji za odprtje turistične agencije.

Turistična dejavnost

Turistične agencije svojim strankam nudijo organizacijo in/ali prodajo turističnih aranžmajev. Za turistični aranžma se štejejo vnaprej dogovorjene kombinacije dveh ali več storitev, ki se jih nudi v prodajo in prodaja po skupni ceni, če storitev traja nepretrgoma več kot 24 ur ali vključuje nastanitev preko noči. Te storitve zajemajo prevoz, nastanitev ali druge turistične storitve, ki predstavljajo pomemben del turističnega aranžmaja (obiski prireditev, ogled znamenitosti in podobno). Če potovanje traja manj kot 24 ur in ne vsebuje storitve prenočevanja, je to izlet.

Oseba, ki bi želela preko turistične agencije opravljati določeno turistično dejavnost, mora najprej ustanoviti podjetje. Za opravljanje dejavnosti se mora registrirati in izbrati svojim okoliščinam najbolj ustrezno statusno obliko. Najlažja in najhitrejša je ustanovitev samostojnega podjetnika (s.p.) ali enostavne družbe z omejeno odgovornostjo (d.o.o), kar je možno tudi od doma preko spleta, in sicer na portalu e-VEM.

Pri ustanovitvi podjetja je treba izbrati tudi dejavnost, ki jo podjetje namerava opravljati. Za opravljanje določenih dejavnosti (tudi dejavnosti potovalnih agencij) je potrebno izpolnjevanje posebnih pogojev in pridobitev ustrezne licence. Te dejavnosti so navedene v standardni klasifikaciji 2008 (SKD), konkretno pa se dejavnost turističnih agencij nahaja pod šifro 79. Šifre dejavnosti so v SKD razvrščene takole:

 • 110 – Dejavnost potovalnih agencij
 • 120 – Dejavnost organizatorjev potovanj
 • 900 – Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti

Postopek in pogoji za odprtje turistične agencije

Ko predlagatelj podjetje registrira in vpiše v register AJPES, lahko začne postopek za pridobitev in izdajo licence, ki je podlaga za opravljanje dejavnosti turističnih agencij. Postopek začne tako, da pri izdajatelju licence (Gospodarski zbornici Slovenije) vloži vlogo z zahtevanimi dokazili. Pri tem se lahko odloči za pridobitev licence za dejavnost organiziranja turističnih aranžmajev in/ali za dejavnost prodaje turističnih aranžmajev.

V vlogi mora predlagatelj navesti naslednje podatke:

 • firma oziroma skrajšana firma;
 • dejavnost, za katero želi pridobiti licenco;
 • matična številka in poslovni sedež;
 • osebni podatki vodje dejavnosti;
 • pri vlogi za pridobitev licence za dejavnost prodaje turističnih aranžmajev tudi podatke o poslovalnicah in obratovalnem času.

Prostorski vidik

Opravljanje turistične dejavnosti spada med dejavnosti, za katere je potrebno zagotoviti ustrezen poslovni prostor. Objekt v katerem je poslovni prostor mora imeti uporabno dovoljenje, ki ga izda pristojna upravna enota na območju kjer leži nepremičnina. Vlogi za pridobitev licence je zato poleg dokazila o razpolaganju s poslovnim prostorom potrebno priložiti tudi uporabno dovoljenje, iz katerega je razvidno, da se v prostoru lahko opravlja poslovna dejavnost ali pa zemljiškoknjižni izpisek iz katerega je razvidno, da gre za poslovni prostor in ne stanovanjski objekt.

Če svojega poslovnega prostora nimate, lahko sedež podjetja registrirate v naši virtualni pisarni.

Dejavnost prodaje turističnih aranžmajev

Ena od licenc, ki podjetniku omogočajo opravljanje določenih zvrsti turistične dejavnosti, je licenca za opravljanje dejavnosti prodaje turističnih aranžmajev. Ta dejavnost vključuje prodajo potovanj, potovalnih aranžmajev, prevoza in namestitev tako posameznikom kot tudi poslovnim strankam za nadaljnjo prodajo. Dejavnost prodaje turističnih aranžmajev lahko opravljajo pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki (turistični agenti).

Vlogo za pridobitev licence za opravljanje dejavnost prodaje turističnih aranžmajev z dokazili predlagatelj vloži pri Turistično gostinski zbornici Slovenije, kjer jo obravnava komisija za podeljevanje licenc turističnim agencijam. Turistično gostinska zbornica po preučitvi vloge in dokazil predlagatelju izda odločbo o dodelitvi licence in izda certifikat. Podatki o izdani licenci se nato objavijo v Seznamu turističnih agencij z licenco. 

K vlogi za izdajo licence je treba predložiti naslednja dokazila:

 • obvestilo o identifikaciji in razvrstitvi v dejavnosti ter o registraciji dejavnosti (izpis iz sistema AJPES);
 • izjavo in dokazila o poslovnem prostoru in obratovalnem času – poslovni prostor ne sme biti v stanovanju in mora biti dostopen strankam v opredeljenem obratovalnem času, ki mora biti izobešen na vidnem mestu; kot dokazila se lahko priložijo zemljiškoknjižni izpisek, kupoprodajna pogodba, najemna pogodba, sodna odločba, sklep ali drugo;
 • potrdilo o nekaznovanosti nosilca dejavnosti iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje – oseba, ki vodi dejavnost in zastopa predlagatelja v pravnem prometu, ne sme biti pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo in pravni promet oziroma ji ne sme biti izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja dejavnosti s področja prodaje oziroma posredovanja turističnih aranžmajev;
 • dokazila o ustrezni izobrazbi in delovnih izkušnjah nosilca dejavnosti v turistični agenciji – na primer spričevalo o zaključeni izobrazbi, pogodba o zaposlitvi ali izpis iz sodnega registra in nacionalno priznana listina o usposabljanju za dejavnost.

Dejavnost organiziranja turističnih aranžmajev

Če želi podjetnik (organizator potovanj) v svoji turistični agenciji strankam nuditi tudi organizacijo turističnih aranžmajev, mora zato pridobiti posebno licenco. Dejavnost organiziranja turističnih aranžmajev vključuje organiziranje in sestavljanje turističnih aranžmajev, ki jih ponudniki prodajajo sami ali prek turističnih agencij. Postopek in dokazila za pridobitev licence za dejavnost organiziranja turističnih aranžmajev so podobni kot pri pridobitvi licence za prodajo turističnih aranžmajev.

Vlogo za pridobitev licence za opravljanje dejavnosti organiziranja turističnih aranžmajev je tako kot pri licenci za opravljanje dejavnosti prodaje turističnih aranžmajev treba vložiti pri Turistično gostinski zbornici Slovenije, ki predlagatelju izda odločbo o dodelitvi licence in mu izda certifikat. Podatki o izdani licenci se objavijo v Seznamu turističnih agencij z licenco.

K vlogi za pridobitev licence je treba predložiti naslednja dokazila:

 • obvestilo o identifikaciji in razvrstitvi v dejavnosti ter o registraciji dejavnosti (izpis iz sistema AJPES);
 • dokazila o poslovnem prostoru – kot dokazila se lahko priložijo zemljiškoknjižni izpisek, kupoprodajna pogodba, najemna pogodba, sodna odločba, sklep ali drugo;
 • potrdilo o nekaznovanosti nosilca dejavnosti iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje – oseba, ki vodi dejavnost in zastopa predlagatelja v pravnem prometu, ne sme biti pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo in pravni promet oziroma ji ne sme biti izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja dejavnosti s področja prodaje oziroma posredovanja turističnih aranžmajev;
 • dokazila o ustrezni izobrazbi in delovnih izkušnjah nosilca dejavnosti v turistični agenciji – na primer spričevalo o zaključeni izobrazbi, pogodba o zaposlitvi ali izpis iz sodnega registra in nacionalno priznana listina o usposabljanju za dejavnost;
 • garancijo ali dokazilo o zavarovanju za povrnitev škode zaradi neizvajanja ali neustreznega izvajanja pogodbenih obveznosti.

Organizator potovanja mora pri vsaki izvedbi turističnega aranžmaja potnikom zagotoviti tudi turističnega vodnika ali spremljevalca.

VIRI:

 • Zakon o spodbujanju razvoja turizma,
 • Pravilnik o načinu in postopku pridobitve licenc za opravljanje dejavnosti organiziranja in prodaje turističnih aranžmajev ter o vsebini in načinu vodenja registra izdanih licenc,
 • Pojasnila k standardni klasifikaciji dejavnosti – SKD 2008,
 • E-vem: Licenca za prodajo turističnih aranžmajev in licenca za organizacijo turističnih aranžmajev,
 • Trgovinska zbornica: Pridobitev licence za turistično agencijo
Morda vas zanima tudi sorodna vsebina
Delavnica: Optimizacija spletnih strani – povzpnite se višje na Googlu! (nov termin)

Delavnica: Optimizacija spletnih strani – povzpnite se višje na Googlu! (nov termin)

Klasična trgovina z odličnimi izdelki in nizkimi cenami ni vredna veliko, če se nahaja na odročni lokaciji, kjer je nihče ne obišče. Podobno velja za spletne strani in spletne trgovine. Če vas obiskovalci ne najdejo, potem tudi nakupa ne morejo opraviti. Zato je tu optimizacija spletnih strani oziroma z drugimi besedami: Kako biti na Googlu višje od konkurence.

Preberite več >>

Registracija blagovne znamke

Registracija blagovne znamke

Blagovna znamka je tako rekoč srce in duša vsakega uspešnega podjetja. Lahko predstavlja ugled, prestiž, kakovostno blago ali storitve, obljubo po napredku in nečem novem, zvestobo, konsistentnost. Njen bistveni element, celo cilj, je prepoznavnost. Preberite več >>

SIO delavnica: Kadrovski in drugi pravni vidiki poslovanja podjetja – vsa mesta so zapolnjena!

SIO delavnica: Kadrovski in drugi pravni vidiki poslovanja podjetja – vsa mesta so zapolnjena!

Je vaš posel v vzponu in boste zaposlovali? Morda vaše podjetje že sedaj sestavlja številčna ekipa in se zavedate, da ste s kadrovskimi evidencami nekoliko odlašali? Poleg tega se vam glede poslovanja vašega podjetja še vedno porajajo vprašanja glede pogodb, kako varovati poslovne skrivnosti ali kako odpovedati delovno razmerje? Pred vami je izobraževanje, kjer izveste odgovore ravno na takšna in podobna vprašanja! Preberite več >>

Startup pravnik

Startup pravnik

Startup pravnik pogosto naleti na primere mladih podjetnikov ali ekip, ki imajo razvito idejo ali produkt in so pred kratkim vstopili na trg z odličnim produktom, zagreto ekipo in rastočo prodajo. Kaj pa, če na podjetje pogledamo s formalnopravnega vidika: je res vse tako, kot mora biti? Preberite več >>


Koronavirus: roki v sodnih in upravnih zadevah stojijo!

Koronavirus: roki v sodnih in upravnih zadevah stojijo!

Z dnem 29.3.2020 je v veljavo stopil Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ), ki vpeljuje začasne ukrepe v zvezi s sodnimi, upravnimi, drugimi javnopravnimi zadevami in zadevami na področju izvrševanja kazenskih sankcij, s katerim se začasno prekinja tek rokov v nenujnih zadevah. Preberite več >>

Odgovor strokovnjaka: Je popoldanski s.p. mogoč brez redne zaposlitve?

Odgovor strokovnjaka: Je popoldanski s.p. mogoč brez redne zaposlitve?

Tokratno rubriko smo posvetili odgovoru na vprašanje, ki nam ga stranke pogosto zastavljajo. Preverili smo, ali je mogoče odpreti popoldanski s.p., če oseba še ni zaposlena kje drugje. Preberite več >>

Odgovor strokovnjaka: Kakšne so zakonite in pogodbene zamudne obresti?

Odgovor strokovnjaka: Kakšne so zakonite in pogodbene zamudne obresti?

Odgovor: Zakonite zamudne obresti so zakonsko predpisana posledica zamude izpolnitve obveznosti. Pogodbene zamudne obresti pa so tiste, za katere se dogovorita stranki v pogodbi, ločeno od zakonskega predpisa. Stranki lahko tudi izključita veljavo zakonitih obresti. Preberite več >>

Delodajalci: Odmero letnega dopusta morate poslati do 31.3.

Delodajalci: Odmero letnega dopusta morate poslati do 31.3.

Letni dopust je pravica, ki po Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1) pripada vsakemu delavcu, pridobi pa jo s sklenitvijo delovnega razmerja. Koliko dni dopusta bo delavec prejel, pa je odvisno tudi od njegovih osebnih okoliščin. Preberite več >>

Odgovor strokovnjaka: Kdo odgovarja za prekršek v podjetju?

Odgovor strokovnjaka: Kdo odgovarja za prekršek v podjetju?

V današnji rubriki Odgovor strokovnjaka se bomo ukvarjali z vprašanji odgovornosti v zvezi s storitvijo prekrška pri poslovanju podjetja. Kdo v primeru prekrška nosi odgovornost in komu grozi plačilo globe, si preberite v nadaljevanju. Preberite več >>

Odgovor strokovnjaka: Kaj je pogodbena kazen?

Odgovor strokovnjaka: Kaj je pogodbena kazen?

V današnji rubriki Odgovor strokovnjaka bo govora o pogodbeni kazni. Odgovore na vprašanja, kaj pogodbena kazen sploh je, kdaj se lahko zapiše v pogodbo, v kakšni višini se lahko določi in v kakšnem razmerju je z odškodnino, si lahko preberete v nadaljevanju. Preberite več >>

Oznake: , ,
Iskanje
SPIRIT logo
MGRT logo
EU logo

Aktivnosti Zavoda mladi podjetnik, so.p., v okviru operacije “SIO-MP-2020-2022” sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.

↓ Pomagamo vam pri rasti ↓

!PRESTAVLJENO NA 8. 5. 2020! Konferenca: Trendi digitalnega marketinga 2020

08.05.2020 od 14:30 do 19:30
!PRESTAVLJENO NA 8. 5. 2020! Konferenca: Trendi digitalnega marketinga 2020

KONFERENCO ZARADI RAZMER VEZANIH NA KORONAVIRUS PRESTAVLJAMO!!! Že tretjič zapored vas v začetku leta vabimo na konferenco, ki vam bo s pomočjo najbolj uspešnih slovenskih spletnih oglaševalcev ter njihovih številnih primerov dobre prakse ponudila ideje in nasvete za spopad s konkurenco na spletu v letu 2020. Pridružite se nam na konferenci Trendi digitalnega marketinga 2020 in spoznajte napredne tehnike in uporabne trike s ključnih področij digitalnega marketinga - od spletne analitike in družabnih omrežij do mobilnega marketinga, optimizacije prodajnega lijaka ter izboljšanja uporabniške izkušnje. Če iščete napredno znanje o tem, kako na spletu prodati več, te konference ne smete zamuditi.
Preberite več >>

Vse za podjetje