Spremembe v pravilih za določanje kraja obdavčitve

S 1. januarjem 2015 so v veljavo stopile spremembe Direktive Sveta EU, kar je k nam prineslo tudi nekaj sprememb v pravilih za določanje kraja obdavčitve za storitve, opravljene končnim potrošnikom (Business to customer - B2C).
Spremembe v pravilih za določanje kraja obdavčitve

Spremembe v pravilih za določanje kraja obdavčitve (DeathToTheStockPhoto.com)

Sprememba zakonodaje o DDV bo tokrat obsežnejša, vendar se bomo v tem prispevku osredotočili le na spremembe pravil za določanje kraja obdavčitve za storitve opravljene končnim potrošnikom (Business to customer – B2C).

Ker v sistemu DDV nič ni preprosto, se spremembe ne nanašajo splošno na vse storitve, ki so predmet DDV. Sprememb bodo deležne le telekomunikacijske storitve, storitve oddajanja ter elektronske storitve (v nadaljevanju: e-storitve), opravljene osebam iz druge države članice EU, ki niso davčni zavezanci.

Primer tovrstnih storitev je prodaja aplikacij preko spletne trgovine ali direktno preko lastne spletne strani končnim potrošnikom (praviloma fizičnim osebam) v drugo državo članico EU. To pomeni novosti v poslovanju za marsikaterega, predvsem mednarodno usmerjenega podjetnika.

Z namenom, da bomo lažje razumeli temeljno spremembo, si poglejmo najprej osnovno definicijo davčnega zavezanca. Davčni zavezanec je vsaka oseba, ki kjerkoli neodvisno opravlja katerokoli ekonomsko dejavnost, ne glede na namen ali rezultat opravljanja dejavnosti, v nadaljevanju podjetje ali izvajalec (ponudnik) storitev. Nasprotno pa končni potrošnik (fizična oseba ali osebe javnega prava) ni davčni zavezanec.

Nadaljujmo s pravili, ki jih je potrebno že upoštevati in bodo veljala vse do konca leta 2014. Za tovrstne storitve, opravljene končnim potrošnikom iz druge države članice EU, ki niso davčni zavezanci, je kraj obdavčitve tam, kjer ima sedež izvajalec storitev. V praksi to pomeni, da je npr. nakup in prenos določene aplikacije s spleta s strani končnega potrošnika iz Slovenije, predmet obračuna DDV v državi, kjer ima izvajalec storitve (ponudnik) sedež. Pogosto je za e-storitve to Luksemburg, saj je v Luksemburgu tovrstna storitev trenutno obdavčena z ugodno 15% DDV stopnjo.

Poglejmo si še en konkretni primer. Recimo, da imate podjetje identificirano za DDV v Sloveniji in prodate mobilno aplikacijo fizični osebi v drugo državo članico EU, npr. Nemčijo. Sedaj obračunate DDV v Sloveniji, torej tam, kjer ima podjetje sedež. Stopnja DDV v tem primeru znaša 22%.

Z novim letom, pa bodo pravila glede kraja obdavčitve tovrstnih storitev spremenjena in bodo storitve, ki se opravijo končnemu potrošniku predmet DDV v državi, kjer ima prejemnik teh storitev sedež, stalno ali začasno prebivališče. V zgornjem primeru, bo potrebno torej obračunati DDV po Nemški stopnji, ki znaša trenutno 19%. V tem konkretnem primeru bi bilo za končnega potrošnika to ugodneje, seveda pa so do sedaj uspešna podjetja v tovrstni dejavnosti uporabljala predvsem davčno bolj ugodna območja, kot je npr. prej omenjeni Luksemburg.

Storitve, ki bodo predmet sprememb DDV

Glede na to, da je ta članek primarno namenjen podjetnikom, si v nadaljevanju poglejmo še podrobnejšo specifikacijo posameznih storitev, na katere se spremembe nanašajo. Zajete storitve so naslednje:

Telekomunikacijske storitve, ki pomenijo vse storitve v zvezi s prenosom, oddajanjem ali sprejemanjem signalov, besed, slik in zvoka ali kakršne koli informacije po žičnih, radijskih, optičnih ali drugih elektromagnetnih sistemih, vključno s povezanim prenosom ali dodeljevanjem povezane pravice do uporabe zmogljivosti za takšen prenos, oddajanje ali sprejemanje, vključno z zagotavljanjem dostopa do globalnih informacijskih omrežij.

Storitve radijskega in televizijskega oddajanja vključujejo storitve oddajanja avdio in avdiovizualnih vsebin, kot so radijski in televizijski programi, ki jih ponudnik medijskih storitev, ki je hkrati nosilec uredniške odgovornosti, prek komunikacijskih omrežij ponuja širši javnosti, ki jih lahko sočasno gleda ali posluša na podlagi programskega sporeda.

E-storitve vključujejo vse storitve, ki se opravljajo s pomočjo medmrežja ali elektronskega omrežja in katerih lastnosti omogočajo, da se v veliki meri opravljajo avtomatizirano in z minimalnim človeškim posredovanjem in v odsotnosti informacijske tehnologije ne bi mogle obstajati.

Potrebno je opozoriti tudi na to, da kadar izvajalec storitve in prejemnik komunicirata po elektronski pošti, to samo po sebi ne pomeni, da je opravljena storitev e-storitev (npr. komunikacija z odvetniki, svetovalci, ipd.) ter da naročilo blaga preko interneta ni predmet sprememb.

Kaj pomenijo spremembe zakonodaje za slovenska podjetja?

Ker se velik del mladih podjetij ukvarja s storitvami, ki so elektronsko opravljene storitve (različne aplikacije, računalniške igrice, glasba in podobno), se podrobneje posvetimo še e-storitvam, v primeru, da opravljamo dejavnost oziroma imamo podjetje registrirano v Sloveniji.

Trenutno podjetje, ki ponuja e-storitev in je registrirano za DDV v Sloveniji, od prodaje storitev končnemu potrošniku v drugo državo članico EU obračuna in plača 22% DDV v Sloveniji. Od 1. januarja 2015 dalje, pa bo to isto podjetje v Sloveniji, dolžno za dobavo tovrstnih storitev končnemu potrošniku v drugo državo članico, obračunati DDV države članice EU, kjer ima kupec teh storitev sedež, stalno ali začasno prebivališče. To pomeni, da bo podjetje dolžno ob prodaji švedskemu kupcu obračunati švedski DDV po stopnji 25%, ciprskemu kupcu pa zaračunati ciprski DDV po stopnji 19%.

Podjetja bodo tako morala obračunati lokalni DDV prav tako pa ga tudi plačati vsaki posamezni članici EU posebej. To se bo lahko naredilo na dva načina: prvič, podjetje se bo registriralo za DDV v vseh tistih državah članicah EU, kjer imajo sedež ali prebivališče njihovi naročniki, tam oddajalo mesečne obračune in plačevalo obračunani DDV; ali pa se bodo obveznosti registracije v vsaki posamezni državi EU izognili in sicer tako, da se bodo prijavili v posebno ureditev – vse na enem mestu (v nadaljevanju: posebna ureditev).

Preberite tudi: Registracija v sistem mini VEM za DDV

Posebna ureditev je opcijska in velja le za dobave tovrstnih storitev kupcem iz druge države članice. Ureditev pomeni poenostavitev pri obračunavanju in plačevanju DDV, saj bo omogočala davčnim zavezancem, da izpolnjujejo svoje DDV obveznosti v eni državi članici, tako da uporabijo eno samo davčno številko in en sam obračun.

Pomembno je opozoriti tudi na to, da se spremenjena pravila nanašajo na vse izvajalce tovrstnih storitev v Sloveniji (in tudi drugih državah, tako znotraj kot zunaj Evropske Unije), ki poslujejo s končnimi potrošniki v drugi državi članici EU, tudi, če še niso registrirani za DDV v nobeni državi članici EU.

Pogledali smo si, kakšne bodo spremenjene obveznosti izvajalcev storitev do zakonodajalca, pozornost pa je nujno potrebno nameniti tudi organizaciji poslovnih procesov znotraj podjetja. Kot že omenjeno, bodo morala podjetja obračunavati in plačevati različne stopnje DDV, glede na lokacijo kupca. To pomeni, da bo potrebno prilagoditi tudi sistem izdajanja računov in vodenja evidenc, ne smemo pa pozabiti tudi na to, da je potrebno kupcem iz različnih držav prikazati različne cene, glede na davčno stopnjo države, kjer se kupec nahaja.

Prodaja mobilnih in drugih aplikacij po novem

Veliko mobilnih in drugih aplikacij podjetja prodajajo preko posredniške platforme, na primer tržnice za aplikacije, kot sta App Store in Google Play. Pri tem gre za dva podobna portala z vidika namena in storitve, a zelo različna z vidika načina poslovanja v verigi dobavitelj-posrednik-kupec.

Prodaja preko App Store

Apple je pripravil pogodbo za razvijalce oziroma dobavitelje aplikacij na tak način, da nastopa kot agent posameznega podjetja. Apple nastopi kot agent vsakič, ko je določena e-storitev prenesena. V bistvu gre pri vsakem prenosu za dve prodaji: prvič prodaja slovenskega podjetja (za primer družbe registrirane v Sloveniji) družbi Apple Sarl v Luksemburgu in drugič, prodaja družbe Apple Sarl kupcu v kateri koli državi članici EU. Tako končnemu kupcu račun izda podjetje Apple Sarl.

To je dobra novica za vse Applove dobavitelje, saj v tem primeru niso oni tisti, ki so dolžni obračunati in plačati DDV v državi, kjer se kupec nahaja. V tem primeru gre za dobavo storitev davčnemu zavezancu v drugo državo članico EU, torej je dobava oproščena plačila DDV v Sloveniji. Na tovrstne dobave (B2B) torej sprememba ne bo vplivala.

Prodaja preko Google Play

Nasprotno od prodaje preko App Store-a pa velja za prodajo e-storitev preko Googlove platforme – Google Play. V tem primeru je pogodba med dobaviteljem in podjetjem Google pripravljena na način, da podjetja preko spletne tržnice aplikacij direktno prodajajo storitve končnim potrošnikom, kar pomeni, da bodo podjetja po 1. januarju 2015 dolžna obračunati in plačati DDV, v državi, kjer ima prejemnik teh storitev sedež, saj so podjetja tista, ki končnemu kupcu izdajo račun.

Trenutno še ni povsem jasno, ali bo Google v prihodnosti spremenil pogoje poslovanja na način, kakor ima to urejeno Apple.

V naslednjem prispevku si bomo pogledali posebno ureditev oziroma sistem “vse na enem mestu” – mini VEM za DDV, kasneje pa tudi kako se bodo morali poslovni procesi v podjetjih spremembam prilagoditi, predvsem z vidika prikazovanja cen, izdajanja računov ter vodenje evidenc.

Kaja Ložar je davčna svetovalka v oddelku za DDV v podjetju Protokorp d.o.o. Magistrirala je s področja forenzičnega računovodstva na EF v Ljubljani.

Ta članek je bil pripravljen na podlagi zakonodaje ter sodne prakse, veljavne v času priprave besedila. V primeru kasnejših sprememb zakonodaje ali sodne prakse avtor ne odgovarja za ažurnost oziroma uskladitev besedila s kasnejšimi spremembami.

Vir: Smarta.com, Durs.gov.si, Ec.europa.eu

Morda vas zanima tudi sorodna vsebina
MP računovodstvo

MP računovodstvo

MP računovodstvo je mreža računovodskih servisov po vsej Sloveniji. Vsa računovodstva uporabljajo sistem e-računovodstva, kar podjetnikom omogoča nižanje stroškov, lažji pregled nad delom in možnost za hitrejše poslovno odločanje. Preberite več >>


Poslujete z državami EU? Registrirajte se kot atipični davčni zavezanec

Poslujete z državami EU? Registrirajte se kot atipični davčni zavezanec

Ko beseda nanese na DDV zavezance, imamo običajno v mislih primere poslovnih subjektov, katerih obdavčljivi promet v letu preseže 50.000 evrov. To pa ni edini primer, da se je potrebno registrirati v sistem DDV, saj ta obveznost velja tudi za t.i. atipične davčne zavezance. Preberite več >>

DDV: pravila za določanje kraja obdavčitve

DDV: pravila za določanje kraja obdavčitve

DDV je pomembna tema za podjetnike, še posebej za tiste, ki poslujejo v tujini ali s tujino. Pravila za določanje kraja obdavčitve DDV so predstavljena v nadaljevanju, poudarek je tudi na določanju kraja v povezavi z dejavnostjo. Preberite več >>

Zavezanec za DDV ali nezavezanec?

Zavezanec za DDV ali nezavezanec?

Vsakdo, ki se podaja v podjetniške vode, se ob pridobitvi statusa samostojnega podjetnika samostojno odloča o vključitvi v sistem DDV, ob večjem letnem prometu pa je tovrstna vključitev obvezna. V članku si bomo pogledali, kdaj je vključitev v sistem DDV smiselna. Preberite več >>

Transakcije, ki so v Sloveniji obdavčljive z DDV

Transakcije, ki so v Sloveniji obdavčljive z DDV

Za izpolnjevanje zakonsko določenih obveznosti mora podjetnik poznati kar nekaj predpisov. Zelo pomembno je, da pozna osnove sistema DDV, pa tudi, da ve, katere transakcije so v Sloveniji sploh obdavčljive z DDV. Preberite več >>

Sprejemanje računov od tujih dobaviteljev

Sprejemanje računov od tujih dobaviteljev

Slovenska podjetja zadnje čase čedalje pogosteje sodelujejo s tujino, zato smo na portalu Mladipodjetnik.si pripravili predstavitev osnovnih pravil, ki pridejo v poštev pri prejemanju računov za blago ali storitve od tujih dobaviteljev. Preberite več >>

EU naredila konec oprostitvi plačila DDV pri pošiljkah iz tujine

EU naredila konec oprostitvi plačila DDV pri pošiljkah iz tujine

Evropska Unija je trenutno sredi največje reforme sistema pravil, ki urejajo DDV v zadnje četrt stoletja. Predlagane spremembe naj bi sistem izboljšale in modernizirale predvsem na področju čezmejnega prometa blaga, ki se izvede med poslovnimi subjekti in potrošniki (B2C). Preberite več >>

DDV pri poslovanju s kriptovalutami

DDV pri poslovanju s kriptovalutami

Finančna uprava RS je izdala pojasnilo, v katerem povzema predvsem trenutna stališča Sodišča EU glede obdavčitve poslovanja s kriptovalutami z davkom na dodano vrednost. Preberite več >>

Računovodski slovarček

Računovodski slovarček

Za vas smo naredili kratek pregled najpogostejših izrazov v računovodstvu, kot so npr. finančni in denarni tokovi, davki (DDV, davek od dobička gospodarskih družb) ter dohodninska lestvica, ki vam bodo pomagali pri razumevanju in pravilni uporabi le-teh. Preberite več >>

Kako postati zavezanec za DDV

Kako postati zavezanec za DDV

Podjetnik se lahko že ob ustanovitvi podjetja ali pa kasneje odloči, da bo postal zavezanec za DDV. Najpogostejša razloga za to sta večinsko poslovanje s pravnimi osebami ali poslovanje s tujino. Kako postati davčni zavezanec in kakšni so pogoji za to, si preberite v nadaljevanju. Preberite več >>

Oznake:,

Brezplačne e-novice!
Vse za podjetje