Odgovor strokovnjaka: Postopek in vsebina redne odpovedi delodajalca

Rubrika Odgovor strokovnjaka bo tokrat obravnavala vsebino redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi delavcu s strani delodajalca. V nadaljevanju boste izvedeli, kaj mora redna odpoved vsebovati in na kaj je delodajalec dolžan opozoriti delavca.
Odgovor strokovnjaka: Postopek in vsebina redne odpovedi delodajalca

Odgovor strokovnjaka: Postopek in vsebina redne odpovedi delodajalca (Vir slike: freeimages.com)

Vprašanje:

Kako mora postopati delodajalec, da bi pravno pravilno odpustil delavca oziroma delavko (v nadaljevanju delavec) v postopku redne odpovedi in katere so obvezne vsebine redne odpovedi s strani delodajalca?

Odgovor:

Za redno odpoved mora obstajati utemeljen razlog na strani delodajalca.

Razlogi za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi delavcu s strani delodajalca so:

 • POSLOVNI RAZLOG: prenehanje potreb po opravljanju določenega dela pod pogoji iz pogodbe o zaposlitvi, zaradi ekonomskih, organizacijskih, tehnoloških, strukturnih ali podobnih razlogov na strani delodajalca, ali
 • RAZLOG NESPOSOBNOSTI: nedoseganje pričakovanih delovnih rezultatov, ker delavec dela ne opravlja pravočasno, strokovno in kvalitetno, neizpolnjevanje pogojev za opravljanje dela, določenih z zakoni in drugimi predpisi, izdanimi na podlagi zakona, zaradi česar delavec ne izpolnjuje oziroma ne more izpolnjevati pogodbenih ali drugih obveznosti iz delovnega razmerja,
 • KRIVDNI RAZLOG: kršenje pogodbene obveznosti ali druge obveznosti iz delovnega razmerja,
 • nezmožnost za opravljanje dela pod pogoji iz pogodbe o zaposlitvi zaradi invalidnosti v skladu s predpisi, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje, oziroma s predpisi, ki urejajo zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov,
 • neuspešno opravljeno poskusno delo.

Pred redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga mora delodajalec najkasneje v 60 dneh od ugotovitve kršitve in najkasneje v šestih mesecih od nastanka kršitve pisno opozoriti delavca na izpolnjevanje obveznosti in možnost odpovedi, če bo delavec ponovno kršil pogodbene in druge obveznosti iz delovnega razmerja v enem letu od prejema pisnega opozorila, razen če ni s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti drugače določeno, vendar ne dalj kot v dveh letih. Pisno opozorilo se lahko pošlje tudi po elektronski poti na elektronski naslov delavca, ki ga zagotavlja in uporabo nalaga delodajalec.

Pred redno odpovedjo iz razloga nesposobnosti ali krivdnega razloga in pred izredno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi mora delodajalec delavca pisno seznaniti z očitanimi kršitvami oziroma z očitanim razlogom nesposobnosti in mu omogočiti zagovor v razumnem roku, ki ne sme biti krajši od treh delovnih dni, razen če obstajajo okoliščine, zaradi katerih bi bilo od delodajalca neupravičeno pričakovati, da delavcu to omogoči. Pisna seznanitev se lahko opravi tudi po elektronski poti na elektronski naslov delavca, ki ga zagotavlja in uporabo nalaga delodajalec.

Metode za izračun odpravnine in odpovednega roka vsebuje Odgovor strokovnjaka: odpovedni rok in odpravnina

Vsebina redne odpovedi s strani delodajalca mora vsebovati:

  1. zakonsko podlago odpovedi
  2. podatke o delodajalcu in delavcu (tudi njegov poklic in delovno mesto)
  3. podatke o pogodbi o zaposlitvi, ki se odpoveduje (predvsem datum sklenitve slednje)
  4. obrazložitev in utemeljitev razloga za redno odpoved
  5. datum odpovedi pogodbe o zaposlitvi (pomembno zaradi postopka vročitve in štetja odpovednega roka)
  6. navedbo delavčeve pravice do odsotnosti z dela v času odpovednega roka zaradi iskanja nove zaposlitve s pravico do nadomestila plače v trajanju najmanj dve uri na teden
  7. navedbo delavčeve pravice do vpisa v evidenco iskalcev zaposlitve v treh dneh po vročitvi odpovedi
  8. navedbo delavčeve pravice do odsotnosti z dela najmanj en dan na teden za vključevanje v ukrepe na področju trga dela (v primeru odpovedi iz poslovnega razloga ali razloga nesposobnosti, ko delodajalec delavcu ne ponudi sklenitve nove pogodbe o zaposlitvi in o odpovedi obvesti zavod za zaposlovanje)
  9. podatek o višini odpravnine in roku izplačila slednje
  10. podatek o dolžini odpovednega roka
  11. navedba obveznosti delavca, da vrne delodajalcu osnovna sredstva in druge predmete v njegovi posesti ter poplača morebitne dolgove do delodajalca
  12. opozorilo na pravno varstvo: delavec lahko v roku 30 dni od dneva vročitve te redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi zahteva ugotovitev njene nezakonitosti pred pristojnim delovnim sodiščem
  13. opozorilo na pravice iz zavarovanja za primer brezposelnosti: Za uveljavljanje pravic iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti se mora delavec najkasneje v roku 30 dni od prejema te redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi priglasiti na pristojni zavod za zaposlovanje
  14. potrdilo o prejemu oziroma pravilni vročitvi redne odpovedi

Viri:

 • Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr. in 47/15 – ZZSDT)
 • Zakon o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1 in 47/15 – ZZSDT)
 • Pravilnik o postopku vključevanja delavca v ukrepe na trgu dela med odpovednim rokom (Uradni list RS, št. 57/13)
Morda vas zanima tudi sorodna vsebina
Delavnica: Optimizacija spletnih strani – povzpnite se višje na Googlu! (nov termin)

Delavnica: Optimizacija spletnih strani – povzpnite se višje na Googlu! (nov termin)

Klasična trgovina z odličnimi izdelki in nizkimi cenami ni vredna veliko, če se nahaja na odročni lokaciji, kjer je nihče ne obišče. Podobno velja za spletne strani in spletne trgovine. Če vas obiskovalci ne najdejo, potem tudi nakupa ne morejo opraviti. Zato je tu optimizacija spletnih strani oziroma z drugimi besedami: Kako biti na Googlu višje od konkurence.

Preberite več >>

Registracija blagovne znamke

Registracija blagovne znamke

Blagovna znamka je tako rekoč srce in duša vsakega uspešnega podjetja. Lahko predstavlja ugled, prestiž, kakovostno blago ali storitve, obljubo po napredku in nečem novem, zvestobo, konsistentnost. Njen bistveni element, celo cilj, je prepoznavnost. Preberite več >>

SIO delavnica: Kadrovski in drugi pravni vidiki poslovanja podjetja – vsa mesta so zapolnjena!

SIO delavnica: Kadrovski in drugi pravni vidiki poslovanja podjetja – vsa mesta so zapolnjena!

Je vaš posel v vzponu in boste zaposlovali? Morda vaše podjetje že sedaj sestavlja številčna ekipa in se zavedate, da ste s kadrovskimi evidencami nekoliko odlašali? Poleg tega se vam glede poslovanja vašega podjetja še vedno porajajo vprašanja glede pogodb, kako varovati poslovne skrivnosti ali kako odpovedati delovno razmerje? Pred vami je izobraževanje, kjer izveste odgovore ravno na takšna in podobna vprašanja! Preberite več >>

Startup pravnik

Startup pravnik

Startup pravnik pogosto naleti na primere mladih podjetnikov ali ekip, ki imajo razvito idejo ali produkt in so pred kratkim vstopili na trg z odličnim produktom, zagreto ekipo in rastočo prodajo. Kaj pa, če na podjetje pogledamo s formalnopravnega vidika: je res vse tako, kot mora biti? Preberite več >>


Odgovor strokovnjaka: Je popoldanski s.p. mogoč brez redne zaposlitve?

Odgovor strokovnjaka: Je popoldanski s.p. mogoč brez redne zaposlitve?

Tokratno rubriko smo posvetili odgovoru na vprašanje, ki nam ga stranke pogosto zastavljajo. Preverili smo, ali je mogoče odpreti popoldanski s.p., če oseba še ni zaposlena kje drugje. Preberite več >>

Odgovor strokovnjaka: Kakšne so zakonite in pogodbene zamudne obresti?

Odgovor strokovnjaka: Kakšne so zakonite in pogodbene zamudne obresti?

Odgovor: Zakonite zamudne obresti so zakonsko predpisana posledica zamude izpolnitve obveznosti. Pogodbene zamudne obresti pa so tiste, za katere se dogovorita stranki v pogodbi, ločeno od zakonskega predpisa. Stranki lahko tudi izključita veljavo zakonitih obresti. Preberite več >>

Delodajalci: Odmero letnega dopusta morate poslati do 31.3.

Delodajalci: Odmero letnega dopusta morate poslati do 31.3.

Letni dopust je pravica, ki po Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1) pripada vsakemu delavcu, pridobi pa jo s sklenitvijo delovnega razmerja. Koliko dni dopusta bo delavec prejel, pa je odvisno tudi od njegovih osebnih okoliščin. Preberite več >>

Odgovor strokovnjaka: Kdo odgovarja za prekršek v podjetju?

Odgovor strokovnjaka: Kdo odgovarja za prekršek v podjetju?

V današnji rubriki Odgovor strokovnjaka se bomo ukvarjali z vprašanji odgovornosti v zvezi s storitvijo prekrška pri poslovanju podjetja. Kdo v primeru prekrška nosi odgovornost in komu grozi plačilo globe, si preberite v nadaljevanju. Preberite več >>

Odgovor strokovnjaka: Kaj je pogodbena kazen?

Odgovor strokovnjaka: Kaj je pogodbena kazen?

V današnji rubriki Odgovor strokovnjaka bo govora o pogodbeni kazni. Odgovore na vprašanja, kaj pogodbena kazen sploh je, kdaj se lahko zapiše v pogodbo, v kakšni višini se lahko določi in v kakšnem razmerju je z odškodnino, si lahko preberete v nadaljevanju. Preberite več >>

Odgovor strokovnjaka: Odprtje s.p. kljub blokiranemu TRR?

Odgovor strokovnjaka: Odprtje s.p. kljub blokiranemu TRR?

V današnji rubriki Odgovor strokovnjaka se bomo posvetili vprašanju, ali lahko oseba registrira dejavnost kot samostojni podjetnik kljub temu, da ima blokado na osebnem transakcijskem računu. Odgovor preberite v nadaljevanju. Preberite več >>

Oznake: , ,
Iskanje
SPIRIT logo
MGRT logo
EU logo

Aktivnosti Zavoda mladi podjetnik, so.p., v okviru operacije “SIO-MP-2020-2022” sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.

↓ Pomagamo vam pri rasti ↓

Konferenca: Trendi digitalnega marketinga 2020

13.03.2020 od 14:30 do 19:30
Konferenca: Trendi digitalnega marketinga 2020

Že tretjič zapored vas v začetku leta vabimo na konferenco, ki vam bo s pomočjo najbolj uspešnih slovenskih spletnih oglaševalcev ter njihovih številnih primerov dobre prakse ponudila ideje in nasvete za spopad s konkurenco na spletu v letu 2020. Pridružite se nam na konferenci Trendi digitalnega marketinga 2020 in spoznajte napredne tehnike in uporabne trike s ključnih področij digitalnega marketinga - od spletne analitike in družabnih omrežij do mobilnega marketinga, optimizacije prodajnega lijaka ter izboljšanja uporabniške izkušnje. Če iščete napredno znanje o tem, kako na spletu prodati več, te konference ne smete zamuditi.
Preberite več >>

Vse za podjetje