Članek: Zadruga

Avtor Nejc Setnikar — 08.04.2014
Komentiraj!
Po podatkih Zadružne zveze Slovenije je bilo konec leta 2011 v Sloveniji registriranih 352 zadrug, največ na področju trgovine, kmetijstva in poslovanja z nepremičninami. Zadružništvo ima pri nas več kot 100-letno tradicijo, saj prvi zakon o zadružništvu izhaja iz leta 1873.
Članek: Zadruga

Zadruga. (Vir slike: sxc.hu)

Zakon o zadrugah opredeljuje zadrugo kot organizacijo vnaprej nedoločenega števila članov, ki ima namen pospeševati gospodarske koristi in razvijati gospodarske ali družbene dejavnosti svojih članov ter temelji na prostovoljnem pristopu, svobodnem izstopu, enakopravnem sodelovanju in upravljanju članov.

Zadrugo lahko ustanovijo najmanj trije ustanovitelji, ki pa morajo biti poslovno sposobni. Ustanovitelji so lahko fizične oziroma pravne osebe. Zadruga se ustanovi s sprejetjem akta o ustanovitvi.

Zadružna pravila so obvezen sestavi element akta o ustanovitvi. Vanje je potrebno zapisati firmo in sedež zadruge in dejavnosti, s katerimi se bo zadruga ukvarjala.

Več o sami zadrugi, njenem aktu o ustanovitvi, zadružnih pravilih, članstvu itd. si lahko preberete v članku: Zadruga >>  

shranjeno pod: ,
Prijavi se na e-novice!