PayPal in eBay ter varnost poslovanja

V sledečem članku so predstavljeni pogoji in postopek za zavarovanja plačil prek plačilnega sistema PayPal, kakor so določeni v PayPal uporabniški pogodbi, ki velja za vse uporabnike sistema, razložena je uporaba sistemov eBay in PayPal idr.
PayPal in eBay ter varnost poslovanja

PayPal in eBay ter varnost poslovanja

Kaj je PayPal?

Paypal je podjetje, ki posreduje pri opravljanju plačil prek spleta. Je daleč največje podjetje v svoji dejavnosti, saj se preko njega letno izvrši 11 milijard transkacij (številke rastejo). Uporabnikom omogoča anonimno, hitro ter razmeroma varno poslovanje na globalni ravni.

Kaj je eBay?

Ebay inc. je leta 1995 pod imenom AuctionWeb ustanovljena ameriška korporacija, ki ima v lasti domeno eBay.com, na kateri se opravljajo spletne dražbe ter nakupi po vsem svetu. EBay danes posluje v številnih državah sveta ter prinaša neverjetne dobičke. Korporacija je, poleg že omenjenega PayPala, lastnica domene Skype ter mnogih drugih dobičkonosnih spletnih podjetij.

PayPal in eBay

EBay je lastnik podjetja PayPal, saj je leta 2002 odštel kar 1,5 milijard dolarjev za prevzem. PayPal je osrednji plačilni sistem na eBayu, saj eBay uporabnikom jamči za zavarovanje plačil večinoma samo prek sistema Paypal.

Uporaba

Za uporabo obeh storitev (eBay, PayPal) morate biti prijavljeni v sistem. Prijava je brezplačna. Ob prijavi si izberete uporabniško ime in geslo, s katerima dostopate do svojih uporabniških računov. Poleg tega potrebujemo za uporabo sistema PayPal še katero izmed naslednjih kreditnih kartic: VISA, MasterCard, American Express ali Discover, saj v Sloveniji še ni omogočeno plačevanje neposredno v breme bančnega transakcijskega računa.

Pri nas je omogočeno prejemanje denarja na PayPal račun, plačevanje prek sistema PayPal, dvig denarja s PayPal računa na kreditno kartico ali na bančni račun, ki pa mora biti v Združenih Državah Amerike. Plačujemo lahko neposredno s kreditno kartico ali pa bremenimo sredstva, ki jih imamo na Paypal računu. Sredstev na PayPal račun še ne moremo nalagati, lahko pa jih ustvarimo s spletnim trgovanjem.

Zaščita plačil

PayPal ima dva programa zaščite plačil svojih uporabnikov:

 • PayPal zaščita kupcev na eBayu (PayPal Buyer Protection)
 • PayPal zaščita kupcev zunaj eBaya (PayPal Buyer Complaint Policy)

Kdaj lahko uveljavljamo zaščito?

 • v primeru, da plačane stvari nismo dobili (item not recieved),
 • stvar se pomembno razlikuje od dogovorjene stvari (significantly not as described) – samo v okviru PayPal Buyer Protection (zaščita kupcev na eBayu),
 • stvar je zajeta s katerim izmed zgoraj naštetih programov zaščite plačil,
 • izpolnjeni so ostali pogoji, ki jih določa PayPal za uveljavljanje programov zaščite plačil

1. Plačane stvari nismo dobili

Če nastopi situacija “item not recieved”, lahko sprožite postopke uveljavljanja zaščite prek PayPal spletne strani.

Pozor!

Paypal nudi zaščito samo v primeru, če je predmet fizična stvar, ki jo je mogoče poslati. Storitve, netelesni predmeti pogodb (licence, pravice dostopanja do digitalnih vsebin …) niso fizične stvari in zato niso zajete z PayPalovimi programi zaščite.

2. Stvar se pomembno razlikuje od dogovorjene stvari

“Item significantly not as described”. Predmet se pomembno razlikuje od dogovorjene stvari, če je prodajalec očitno zavajujoče predstavil lastnosti stvari pomembnih za njeno vrednost ali uporabnost. V tej definiciji niso zajeti primeri, ko je kupec samo razočaran nad predmetom ali pa ta ni izpolnil njegovih pričakovanj.

Nekaj primerov, ko gre za situacijo “stvar se pomembno razlikuje od dogovorjene”:

 • Predmet se popolnoma razlikuje od dogovorjenega, torej od tistega, ki ga je prodajalec določil v ponudbi. Na primer audio knjiga namesto tiskane knjige, namizni osebni računalnik namesto prenosnika, fotografija predmeta namesto predmeta samega, prazna škatla …
 • Stanje predmeta se pomembno razlikuje od dogovorjenega. Na primer predmet je bil očitno večkrat rabljen in ni “skoraj nov” ali “še v škatli”, ali pa je bil predmet drugače očitno rabljen, kljub temu, da je bil dogovorjen nov predmet.
 • Izdelek je neuporaben in kupec ni vedel za to. Manjkajo na primer pomembni sestavni deli, predmet ne deluje pravilno oziroma sploh ne deluje, predmet je pokvarjen oziroma mu je potekel rok trajanja, vse to brez predhodne vednosti kupca. Vse to se presoja glede na stanje predmeta v trenutku, ko kupec predmet prejme, ne glede na to, v kakšnem stanju je bil predmet v trenutku pošiljanja.
 • Predmet je bil oglaševan kot izvirnik, vendar gre za ponaredek oziroma izdelek slabše kakovosti ali znamke, kot je bilo dogovorjeno oziroma obljubljeno. Predmetu količinsko manjka velik del. Kupec je na primer naročil 12 žogic za golf, dobil pa jih je 6. Enako velja, če predmetu manjka pomemben del za uporabo predmeta (na primer mikser brez rezila).

Zgornje situacije so naštete samo kor primeri!

Pozor!

Zaščito v zgornjem primeru lahko uveljavljate samo za izdelke kupljene na eBayu (PayPal Buyer Protection Policy).

3. Stvar je zajeta z katerim izmed programov zaščite plačil

a) PayPal Buyer protection oziroma PayPal zaščita kupcev na Ebayju.

Pojavlja se v 2 oblikah:

 • “Top Tier Amount” oziroma jamstvo do najvišje ravni,
 • “Basic Tier amount” oziroma jamstvo do osnovne ravni.

V obeh primerih mora biti stvar kupljena na kateri izmed eBay strani, razen v tistih državah, kjer je mogoče samo pošiljati denar preko PayPala in prodaja še ni omogočena (tako imenovane send-only regions).

Za “Top Tier amount” oziroma jamstvo do najvišje ravni morajo biti izpolnjeni še dodatni pogoji:

 • prodajalec mora imeti vsaj 50-% “feedback” kupcev na svojem eBay računu, preko 98 % tega “feedbacka” mora biti pozitivnega,
 • prodajalec posluje z verificiranim PayPal Business ali Premier računom v “dobrem stanju”,
 • PayPal mora biti določen kot način plačila oziroma eden izmed načinov plačila,

Prodajalec mora biti uporabnik PayPal iz katere izmed naštetih držav:

Argentina Avstrija Avstralija Belgija
Brazilija Kanada Čile Kitajska
Češka Danska Ekvador Finska
Francija Nemčija Grčija Hong Kong
Madžarska Indija Irska Italija
Jamajka Japonska Koreja Mehika
Nizozemska Nova Zelandija Norveška Poljska
Singapur Švedska Španija Švica
Tajvan Tajska Združeno kraljestvo Združene države
Urugvaj

Torej, če so izpolnjeni zgornji pogoji, velja jamstvo do najvišje vsote, v nekaterih primerih je jamstvo neomejeno (nemški Ebay pozna neomejeno jamstvo, če so seveda izpolnjeni vsi pogoji).

Vrsta jamstva bi morala biti označena na spletni strani, kjer kupujemo izdelek! V ostalih primerih velja zaščita do osnovne ravni (“Basic Tier Amount”).

b) Paypal Buyer Complaint Policy oziroma zaščita plačil izven eBaya.

Tu gre za program zaščite, pri katerem PayPal jamči samo to, da se bo po svojih najboljših močeh trudil povrniti denar svojm uporabnikom, in sicer do tiste vsote, ki jo uspe izterjati od prodajalcev. Paypal v tem primeru poseže po sredstvih, ki jih ima prodajalec na svojem PayPal računu. Če je proti istemu prodajalcu več zahtev za zavarovanje plačila po tem programu, bodo poplačila nastopila v vrstnem redu zahtev. PayPal bo povrnil samo zahtevano vsoto.

Pozor!

V “PayPal Buyer Complaint Policy” oziroma zaščita plačil izven eBaya PayPal ne jamči za končni uspeh!

4. Izpolnjeni so ostali pogoji, ki jih določa PayPal v svojih programih zaščite plačil

Do zavarovanja plačil so upravičeni samo registrirani uporabniki PayPala, proti katerim slednji nima sproženega nobenega postopka in njihovi PayPal računi s strani PayPala niso na noben način omejeni ali onemogočeni. Zavarovana so plačila za telesne, otipljive stvari in ne za storitve, licence ali druge netelesne predmete. Plačila za predmete označene kot prepovedane PayPal Acceptable Use Policy niso zavarovana.

Če gre za zavarovanje plačila za predmet na eBayu, mora biti plačilo opravljeno v enkratnem znesku za celotno ceno izdelka. In sicer na Paypal račun, ki je označen na eBay spletni strani, na kateri je predmet kupljen. Plačilo mora biti opravljeno s klikom na “Pay Now” povezavo na omenjeni spletni strani oziroma s povezavo “eBay items” pod rubriko “send money” znotraj uporabiškega PayPal računa. Na tej povezavi so vsi eBay predmeti, ki jih je uporabnik kupil, kategorizirani z številkami. Če kupec plača na drug PayPal račun, ali to stori kako drugače, kot opisano, celo če to stori na prodajalčevo zahtevo, plačilo ni zavarovano!

Če je bilo z enim plačilom plačanih več predmetov, je zagotovljeno zavarovanje za vsak posamezen predmet do vrednosti celotnega plačila, vendar lahko uporabnik poda samo eno zahtevo za zavarovanje plačila, v kateri mora navesti vse predmete, za katere je plačal, pa jih ni dobil, ali se pa ti pomembno razlikujejo od dogovorjenega (slednje velja samo za predmete, kupljene na Ebay).

Postopek uveljavljanja zaščite:

 • sprožitev spora – v primeru, da uporabnik plačane stvari ne dobi, oziroma se ta pomembno razlikuje od dogovorjene, ima od trenutka, ko je denar nakazal prodajalcu, 45 dni časa, da sproži spor (dispute). To stori tako, da se prijavi v svoj PayPal račun in nato klikne na zavihek “Resolution Center”, kjer izbere ustrezno povezavo,
 • vložitev zahtevka – če v 20 dneh od sprožitve spora uporabnik (kupec) in prodajalec ne dosežeta sporazuma oziroma, če sporazum ni bil v celoti uresničen (npr. kupcu denar ni povrnjen oziroma ni prejel nadomestnega predmeta), mora uporabnik spor spremeniti v zahtevek (“escalate dispute into a claim”).

Pozor!

Uporabnik sam odgovarja za pravočasnost vlaganja sporov in zahtevkov!

Postopek po vložitvi zahtevka:

a) Predmet bistveno drugačen od dogovorjenega

Če uveljavlja uporabnik “PayPal buyer protection”, ker se predmet, ki ga je dobil, bistveno razlikuje od dogovorjenega, bo PayPal ponavadi zahteval vrnitev izdelka prodajalcu na kupčeve stroške ter predložitev dokaza o vrnitveni pošiljki.

V nekaterih okoliščinah lahko PayPal zahteva od uporabnika, ki uveljavlja zaščito, da pošlje predmet PayPalu ali tretji osebi, ki jo določi PayPal. V nekaterih primerih lahko PayPal zahteva predložitev dokaza o uničenju predmeta ali pa kopijo policijskega poročila.

Ob določenih okoliščinah bo PayPal v primeru spora ali zahtevka “zamrznil” sredstva na prodajalčevem računu (do vsote, ki je v danem trenutku na računu). Dokler se spor oziroma zahtevek ne razreši.

b) Plačane stvari nismo dobili

Če uporabnik uveljavlja zaščito po “PayPal Buyer protection” ali “PayPal Buyer complaint”, ker plačane stvari ni dobil, mora prodajalec v elektronski obliki predložiti sledljiv dokaz o prispetju pošiljke. Tega mora izdati neodvisni špediter. Če je vrednost transakcije višja od 200 € (oziroma ustrezna preračunana vrednost v izbrani valuti), mora prodajalec predložiti s strani kupca podpisan ali kako drugače priznan dokaz o prispetju pošiljke.

Pozor!

Uporabnik lahko sproži samo en spor oziroma zahtevek na transakcijo.

c) Po vložitvi zahtevka slednjega ni več mogoče spreminjati. Možno je samo dodajanje informacij

d) Poravnava

Pod pogojem, da uporabnik pristane na nižji znesek, kot mu je dolgovan s strani prodajalca, se sklene poravnava in se zahtevek zaključi.

e) Pritožba

Če PayPal ugodi zahtevku uporabnika (kupca), ima prodajalec možnost pritožbe. PayPal bo na splošno ugodil pritožbi, če prodajalec dokaže, da mu je kupec poslal nazaj predmet v drugačnem stanju, kot je bil ob sklenitvi posla. Izvzeta je normalna obraba pošiljanja. PayPal ne jamči prodajalcu za vrnitev denarja v primeru uspešne pritožbe.

f) Dvojno varstvo

Poleg PayPal programov zaščite plačil se lahko uporabniki obrnejo tudi neposredno na izdajatelja kreditne kartice (ponavadi banka) in prekličejo nakazilo.

Pozor!

Ni mogoče uveljavljati obeh zaščit HKRATI! Če uporabnik zahteva preklic nakazila s strani svoje banke med trajanjem postopka po katerem izmed PayPal programov zaščite, bo PayPal ustavil svoje postopke. Uporabnik je upravičen do povračila s strani PayPal-a, če je PayPal zaključil svoj postopek zaščite po preteku rokov za preklic nakazila in je uporabnik dobil manj, kot bi dobil v primeru preklica nakazila.

g) Sodelovanje

Uporabniki morajo sodelovati s Paypalom med samimi postopki in odgovarjati v določenem času na poizvedbe Paypala v zvezi z zahtevki. V nasprotnem primeru bodo postopki ustavljeni.

Oprostitev odgovornosti

Tako PayPal kot tudi vse fizične in pravne osebe povezane s PayPalom, so oproščene odgovornosti za kakršne koli zahtevke (vrnitvene, odškodninske …), ki izhajajo ali so povezani s spori med uporabniki PayPala. Seveda Paypal in povezane osebe odgovarjajo v primeru slabe vere oziroma velike malomarnosti oziroma ne odgovarjajo do stopnje, ki jo dovoljuje zavezujoče pravo. Poleg tega Paypal ne jamči za svoje storitve. Razen v primeru izrecnega jamstva. PayPal ne jamči za nemoteno delovanje spletne strani in spletnih storitev ter varnost le-teh, kakor tudi ne za škodo, ki nastane uporabnikom, če so vzroki za to izven vpliva PayPala. PayPal se trudi, da bi vse transakcije opravil v petih dneh, vendar za to ne nudi nobenih jamstev.

Reševanje sporov

Za reševanje sporov med Paypalom in uporabniki se, če vsa druga sredstva (Customer Service, Financial Ombudsman) odpovejo, uporablja angleško pravo. Poleg tega lahko uporabniki sprožijo postopek pred pristojnimi sodišči v Luxemburgu.

Kaj pa pristojnost slovenskih sodišč?

V načelu je ta pristojnost izključena, saj se uporabnik v pogodbi zaveže, da se bo reševanje sporov odvijalo po angleškem oziroma luksemburškem pravu.

Zaključni komentar

PayPal predstavlja visoko stopnjo varnosti oziroma zavarovanja plačil. Predvsem za manjša podjetja oziroma podjetnike posameznike. Prodajalci so bistveno manj zavarovani, saj gre za sistem namenjen predvsem varnemu plačevanju, torej varnosti kupcev. Uporabniki so najbolj zavarovani, če kupujejo na eBbayju, saj tu PayPal jamči do določene vsote oziroma, v nekaterih primerih, neomejeno. Zunaj eBayja so uporabniki slabše varovani, saj PayPal jamči samo za svoj trud in ne za dejanski končni uspeh povrnitve denarja.

Kljub veliki varnosti velja biti poučen o svojih pravicah in predvsem ohraniti previdnost!

Viri:

 • e-bay
 • PayPal.com
 • PayPal User Agreement
 • PayPal Acceptable Use Policy
Morda vas zanima tudi sorodna vsebina
GDPR po GDPR (delavnica s konkretnimi rešitvami)

GDPR po GDPR (delavnica s konkretnimi rešitvami)

Vsi smo že slišali za uredbo GDPR. Poenostavljeno rečeno, gre za spremembo, zaostritev pravil na področju varstva osebnih podatkov, ki močno vpliva na poslovanje podjetij, ki zbirajo osebne podatke o strankah. Kako se na spremembe, ki jih je prinesla uredba GDPR, pripraviti v praksi in kaj je potrebno urediti na vaši spletni strani ter kar se tiče hranjenja osebnih podatkov o strankah? Preberite več >>


»Digitalizacija je praktično bistvo našega poslovnega modela«

»Digitalizacija je praktično bistvo našega poslovnega modela«

Podjetje Ceneje, pod okriljem katerega deluje tudi blagovna znamka Shopper's Mind, se je prek kratkim uvrstilo med finaliste za nagrado marketinška odličnost leta 2018, ki so jih podelili na Slovenski marketinški konferenci. Ob tej priložnosti smo se pogovarjali z mag. Darkom Dujičem, direktorjem podjetja Ceneje d.o.o. Preberite več >>

Mladi podjetnik leta 2018 je Rok Starič!

Mladi podjetnik leta 2018 je Rok Starič!

Vrhunec letošnje konference Mladi podjetnik? Zakaj pa ne! je bil zaključek izbora Mladi podjetnik leta 2018. Prestižni naziv je pripadel Domžalčanu Rok Stariču - Rok´s nut butter d.o.o.. Preberite več >>

Instagram ostaja ključni medij influencerskega marketinga

Instagram ostaja ključni medij influencerskega marketinga

Vplivneži z družbenih omrežij so v zadnjem obdobju za potrošnike precej bolj prepričljivi kot standardni oglaševalski prijemi. Takoimenovani influencerski marketing je doživel “boom” predvsem s pomočjo komunikacijskih kanalov. Preberite več >>

Kako lahko Google Adwords oglase prilagodite lokaciji vašega podjetja?

Kako lahko Google Adwords oglase prilagodite lokaciji vašega podjetja?

Tudi v Sloveniji lahko spletne oglase na Googlu ciljamo na določeno lokacijo. Predvsem boste imeli koristi tisti slovenski podjetniki, ki svoje storitve nudite znotraj nekega območja. Preberite več >>

Vsako resno spletno podjetje potrebuje Google Analytics

Vsako resno spletno podjetje potrebuje Google Analytics

Dandanes le redkokatero podjetje nima ustvarjene predstavitvene spletne strani, še posebej za spletna podjetja pa je pomembno, da svojo spletno stran opremijo tudi z orodji za merjenje uspešnosti, kot je na primer Google Analytics. Preberite več >>

Poživite vsebinsko trženje z nasveti strokovnjakov

Poživite vsebinsko trženje z nasveti strokovnjakov

Se ukvarjate z vsebinskim trženjem? Vlagate veliko energije v ustvarjanje kvalitetnih in optimiziranih objav, pa ne opazite rezultatov? Se nikakor ne morete prebiti na prvo stran iskalnih zadetkov? Preverite naslednje nasvete, ki vam lahko pomagajo pri vsebinskem trženju. Preberite več >>

Zakaj obiskovalci hitro zapuščajo vašo spletno stran?

Zakaj obiskovalci hitro zapuščajo vašo spletno stran?

Visoka zapustna stopnja (angl. bounce rate) je nočna mora spletnih tržnikov. Kje lahko najdete podatke o njej in kaj pomeni visoka zapustna stopnja? Zakaj posamezniki hitro zapuščajo vašo spletno stran? Kako lahko popravite situacijo? Vse to in še več razkrivamo v nadaljevanju. Preberite več >>

Z Google Analytics spremljajte promet na svoji spletni strani

Z Google Analytics spremljajte promet na svoji spletni strani

Google Analytics je najbolj priljubljeno spletno orodje za analizo. Predstavljamo šest nasvetov za spremljanje prometa s pomočjo Google Analytics. Preberite več >>

Si želite povečati stopnjo konverzije? Tu je nekaj nasvetov!

Si želite povečati stopnjo konverzije? Tu je nekaj nasvetov!

Zastavili ste si cilj povečati svojo spletno prodajo za 50 odstotkov. Kako se lotiti tega podviga? Vlagati več v oglaševanje? Prispevati za 50 odstotkov več vsebine? Povečati finančne izdatke? Okrepiti ekipo? Preberite več >>

Oznake: ,
Iskanje
↓ Pomagamo vam pri rasti ↓

GDPR po GDPR (delavnica s konkretnimi rešitvami)

24.08.2018 od 14:00 do 17:00
GDPR po GDPR (delavnica s konkretnimi rešitvami)

Vsi smo že slišali za uredbo GDPR. Poenostavljeno rečeno, gre za spremembo, zaostritev pravil na področju varstva osebnih podatkov, ki močno vpliva na poslovanje podjetij, ki zbirajo osebne podatke o strankah. Kako se na spremembe, ki jih je prinesla uredba GDPR, pripraviti v praksi in kaj je potrebno urediti na vaši spletni strani ter kar se tiče hranjenja osebnih podatkov o strankah?
Preberite več >>

Vse za podjetje