Članek: Računi za storitve iz držav Evropske unije

Avtor — 08.06.2015
Podjetnikom se v zadnjem času pojavlja kar nekaj vprašanj o poslovanju s tujimi dobavitelji, zato smo pripravili nov članek na temo obravnavanja prejetih računov za storitve, opravljene v drugih državah članicah Evropske unije.
Članek: Računi za storitve iz držav Evropske unije

Članek: Računi za storitve iz držav Evropske unije (Vir slike: Bitstockphoto.com)

Na podlagi splošnega pravila se kraj opravljanja storitev, ki jih prejme davčni zavezanec kot tak, določa glede na sedež naročnika storitev. Davčni zavezanec je oseba, ki neodvisno opravlja katerokoli ekonomsko dejavnost.

Kraj obdavčitve storitve, ki se zaračuna drugemu davčnemu zavezancu, je torej v državi, kjer ima prejemnik storitve svoj sedež. V našem primeru je to Slovenija.

V nadaljevanju članka sta glede na status prejemnika storitve, predstavljena dva primera.

V prvem primeru imamo podjetje, ki je v Sloveniji identificirano za DDV in naroči storitev, od izvajalca s sedežem v drugi državi članici EU. Za primer, cena storitve znaša 100 EUR.   

V drugem primeru naročnik, ki ni identificiran za DDV (mali davčni zavezanec) naroči enako storitev, v enakem znesku, 100 EUR. Tudi v tem primeru velja, da je storitev obdavčena v Sloveniji na podlagi splošnega pravila, zato mora naročnik storitve, skladno z določili ZDDV-1, zaprositi za posamično identifikacijsko številko za DDV (v nadaljevanju posebna ID- številka).

Več v članku: Prejem računa za storitve iz EU >>


Oznake: , , ,