Primerjava prispevkov pri avtorski in podjemni pogodbi v l. 2014

Avtor — 02.12.2013
ZPIZ-2 določa obveznost plačevanja prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje od avtorskih in podjemnih pogodb v višini 8,85 %, ki ga plača naročnik del. Z začetkom leta 2014 pa začne veljati določba, ki prejemnikom avtorskega honorarja nalaga prispevek v višini 15,5 %.
Primerjava prispevkov pri avtorski in podjemni pogodbi v l. 2014

Obdavčitev avtorske in podjemne pogodbe. (Vir slike: sxc.hu)

ZPIZ-2 s 1.1.2014 uvaja plačevanje prispevka v višini 15,5 % tudi v breme prejemnika honorarja, če ta ne bo zavarovan na kakšni drugi podlagi oziroma izvzet po zakonu (npr. samozaposlen, študent, upokojenec idr).

Avtorski honorarji, ki izvirajo iz dejavnosti samozaposlenih oseb in imajo po zakonu o dohodnini naravo dohodka iz dejavnosti so oproščeni plačila prispevka (15,5 %). Prav tako so v celoti izvzeti avtorski honorarji, ki imajo po zakonu o dohodnini naravo dohodka iz prenosa premoženjske pravice (npr. za ponatis).

S temi vplačili bo zavarovanec imel priznano pravico do pokojninske dobe in prejemki iz tega razmerja se mu bodo vštevali v pokojninsko osnovo. Zavarovanec bo pridobil mesec dni zavarovanja, če bodo njegovi vplačani prispevki dosegli 60% povprečne mesečne plače, pridobiti pa bo mogoče največ 12 mesecev zavarovanja.

Podjemna pogodba

neto = bruto – 15,5 %

845,00

1.000,00

629,21

*15,5, % obdavčitev velja za delojemalce, ki niso zavarovani na drugi podlagi

bruto

1.000,00

1.183,43

744,62

strošek delodajalca

1.342,96

1.589,30

1.000,00

Avtorska pogodba

neto = bruto – 15,5 %

845,00

1.000,00

776,30

*15,5, % obdavčitev velja za delojemalce, ki niso zavarovani na drugi podlagi

bruto

1.000,00

1.183,43

918,70

strošek delodajalca

1.088,50

1.288,17

1.000,00

Letni prihodek – od 15.000,00 do 30.000,00

LETNI PRIHODEK

15.000,00

20.000,00

25.000,00

30.000,00

prispevki (15,5 %)

2.325,00

3.100,00  

 3.875,00 

4.650,00 

obdavčitev glede na dohodninsko lestvico

2.539,90 

 3.680,65 

 5.124,46 

 6.856,71 

neto zaslužek

10.135,10 

13.219,35 

 16.000,54

18.493,29 

mesečno

844,59

1.101,61 

1.333,38 

1.541,11 

PODJEMNA POGODBA – strošek delodajalca

20.131,02

26.823,52

33.516,02

40.208,52

AVTORSKA POGODBA – strošek delodajalca

16.327,50 

 21.770,00

 27.212,50

 32.655,00

Letni prihodek – od 15.000,00 do 30.000,00

LETNI PRIHODEK

35.000,00

40.000,00

45.000,00

50.000,00

prispevki (15,5 %)

5.425,00 

6.200,00  

 6.975,00 

7.750,00 

obdavčitev glede na dohodninsko lestvico

8.588,96

 10.321,21 

12.053,46 

13.785,71  

neto zaslužek

20.986,04 

23.478,79

25.971,54

28.464,29 

mesečno

1.748,84

1.956,57 

2.164,30

 2.372,02 

PODJEMNA POGODBA – strošek delodajalca

46.901,02

53.593,52

60.286,02

66.978,52

AVTORSKA POGODBA – strošek delodajalca

 38.097,50

 43.540,00

48,982,50

54.425,00

*številke so zapisane v evrski valuti

Vir: Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2; Ur.l. RS, št. 39/2013)


Oznake: , , ,