Katero obliko podjetja izbrati?

Avtor Borut Borštnik Zadnja sprememba 18.07.2011 14:59
V tem članku si lahko preberete katero obliko podjetja oziroma organizacije izbrati. Opisane so gospodarske družbe: d.o.o., d.n.o.,...

Samostojni podjetnik (s.p.)

Avtor Jure Mercina — Zadnja sprememba 04.01.2017 00:06

Samostojni podjetnik (s.p.) je za mnoge podjetnike prva oblika opravljanja dejavnosti. V nadaljevanju si lahko preberete informacije, ki vam pomagajo pri odločitvi za izbiro oblike podjetja samostojni podjetnik, prednosti, slabosti ter tudi korake kako postati samostojni podjetnik

Preberi več

Družba z omejeno odgovornostjo (d.o.o.)

Avtor Jure Mercina — Zadnja sprememba 04.01.2017 00:07

Družba z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) je v svetu in v Sloveniji najpogostejša in najbolj razširjena oblika gospodarske družbe. Po podatkih SURS je bilo v letu 2008 od vseh v Sloveniji registriranih gospodarskih družb kar 92,6% takih z omejeno odgovornostjo.

Preberi več

Družba z neomejeno odgovornostjo (d.n.o.)

Avtor Jure Mercina — Zadnja sprememba 19.03.2017 16:17

Družba z neomejeno odgovornostjo (d.n.o.) je ena izmed manj poznanih in razširjenih pravnoorganizacijskih oblik, ki ostaja v senci veliko bolj razširjene in priljubljene družbe z omejeno odgovornostjo. Razlogov za to je več, vsekakor pa ima tovrstni tip družbe nekatere prednosti.

Preberi več

Komanditna družba (k.d.)

Avtor Jure Mercina — Zadnja sprememba 04.01.2017 00:08

Komanditna družba (k.d.) v osnovi spominja na družbo z neomejeno odgovornostjo (d.n.o.), vendar se od nje loči po nekaterih posebnostih. Kakšne so glavne posebnosti komanditne družbe si lahko preberete v spodnjem članku.

Preberi več

Fundacija - ustanova

Avtor Jure Mercina — Zadnja sprememba 04.01.2017 00:10

Besedo fundacija lahko v imenu ali firmi uporabljajo zgolj pravne osebe, ki so ustanovljene za splošnokoristne ali dobrodelne namene in tega ne opravljajo kot pridobitno dejavnost. Več na temo o fundacijah si lahko preberete v nadaljevanju.

Preberi več

Zavod

Avtor Jure Mercina — Zadnja sprememba 04.01.2017 00:10

Zavod je pravna oseba javnega ali zasebnega prava, ustanovljena za opravljanje nepridobitne dejavnosti. Gre za obliko, ki nekoliko spominja na d.o.o. in d.n.o., vendar pri zavodu najdemo kar nekaj specifik - tu ni predvidenega ustanovnega kapitala, namen ni opravljanje pridobitne dejavnosti ipd.

Preberi več

Socialno podjetje (so.p.)

Avtor Nina Orehek — Zadnja sprememba 04.01.2017 00:09

Socialno podjetje (so.p.) je oblika podjetniške dejavnosti, ki v Evropski uniji zaposluje že okrog 10 odstotkov delavcev, v slovenski pravni red pa je možnost ustanovitve prišla s sprejetjem Zakona o socialnem podjetništvu (ZSocP) marca letos.

Preberi več

Delniška družba (d.d.)

Avtor Nina Orehek — Zadnja sprememba 04.01.2017 00:09

Delniška družba je po svojem gospodarskem in pravnem pomenu na prvem mestu. Tovrstna družba je bila ena prvih pravnoorganizacijskih oblik, saj izvira že iz 15. stoletja, ko je bila ustanovljena prva delniška družba (Banka svetega Jurija v Genovi, Italija).

Preberi več

Tiha družba (t.d.) - ukinjena!

Avtor Jure Mercina — Zadnja sprememba 04.01.2017 00:11

Tiha družba ni družba v pravem pomenu beseda, saj nima lastnosti pravne osebe in ne nastopa samostojno v pravnem prometu. Tihi družbenik navzven ni znan, zato je še posebej primerna, kadar želi vlagatelj ostati anonimen.

Preberi več

Zadruga

Avtor Nejc Setnikar — Zadnja sprememba 04.01.2017 00:11

Po podatkih Zadružne zveze Slovenije je bilo konec leta 2011 v Sloveniji registriranih 352 zadrug, največ na področju trgovine, kmetijstva in poslovanja z nepremičninami. Zadružništvo ima pri nas več kot 100-letno tradicijo, saj prvi zakon o zadružništvu izhaja iz leta 1873.

Preberi več

Društvo

Avtor Nejc Setnikar — Zadnja sprememba 15.07.2016 12:15

Društvo je združenje najmanj treh poslovno sposobnih oseb, ki želijo uresničevati nek skupen interes. Namen ustanovitve in delovanja društva ni pridobivanje dobička. V kolikor pride do slednjega, ga društvo ne sme razdeliti med svoje člane.

Preberi več

Prijavi se na e-novice!