Kako zaposliti tujca?

V tem članku bomo predstavili postopek in pogoje pri zaposlitvi tujega delavca. Nekateri tuji delavci v Sloveniji ne potrebujejo posebnega dovoljenja za zaposlitev, saj Evropska unija izrecno zahteva spoštovanje svoboščin kot je na primer prost dostop do trga dela.
Kako zaposliti tujca

Kako zaposliti tujca

Možnost oziroma postopki za vstop na trg dela so odvisni od tega ali posameznik prihaja iz Slovenije ali iz katere druge države. Nadalje je postopek pridobitve enotnega dovoljenja odvisen od tega ali delavec prihaja iz Evrope ali katere druge države.

Za koga velja prost dostop do trga dela?

Pravico do prostega dostopa na trg dela imajo, poleg državljanov EU (razen hrvaških državljanov zaradi prehodnega dveletnega obdobja), EGP in Švice, tudi naslednje skupine oseb:

 • tujec, ki v Republiki Sloveniji prebiva na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje zaradi združitve družine s slovenskim državljanom;

 • tujec, ki v Republiki Sloveniji prebiva na podlagi dovoljenja za stalno prebivanje;

 • tujec, ki v Republiki Sloveniji prebiva na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje za tujca slovenskega rodu;

 • tujec, ki v Republiki Sloveniji prebiva na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje kot žrtev trgovine z ljudmi;

 • tujec, ki v Republiki Sloveniji prebiva na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje kot žrtev nezakonitega zaposlovanja;

 • tujec, ki mu je v Republiki Sloveniji priznana pravica do mednarodne zaščite ter njegov družinski član, ki v Republiki Sloveniji prebiva na podlagi dovoljenja za prebivanje zaradi združitve družine;

 • tujec, ki mu je v Republiki Sloveniji priznan status osebe z začasno zaščito, kar dokazuje z izkaznico osebe z začasno zaščito;

 • tujec, čigar istovetnost je nesporno ugotovljena in ima v Republiki Sloveniji status prosilca za mednarodno zaščito, in sicer po devetih mesecih od vložitve prošnje za mednarodno zaščito, če mu v tem času ni bila vročena odločitev pristojnega organa in te zamude ni mogoče pripisati tujcu. Izpolnjevanje navedenih pogojev tujec dokazuje s potrdilom ministrstva, pristojnega za notranje zadeve.

Enotno dovoljenje

Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev je uvedel enotno dovoljenje (ki nadomešča oziroma združuje dovoljenje za bivanje in delovno dovoljenje*), ki tujcem iz tretjih držav omogoča vstop v našo državo ter začasno bivanje, zaposlitev in delo v Sloveniji. Vlogo za pridobitev enotnega dovoljenja je potrebno nasloviti na upravno enoto, ki ga tudi izda. Zavod za zaposlovanje pa izda soglasje k izdaji enotnega dovoljenja, če so za to izpolnjeni zakonski pogoji.

*delovno dovoljenje se še naprej izdaja za:

 • sezonska dela v kmetijstvu, ki niso daljša od 90 dni
 • zaposlitev državljanov Bosne in hercegovine ter Hrvaške

Samozaposlitev tujca

Tujec se lahko v Sloveniji samozaposli po enoletnem neprekinjenem zakonitem bivanju v Sloveniji. Pri izdaji enotnega dovoljenja (ali njegovem podaljšanju) soglasje Zavoda za zaposlovanje ni potrebno.

Kako poteka postopek izdaje enotnega dovoljenja tujcu?

Vlogo za izdajo enotnega dovoljenja lahko vloži tujec ali njegov delodajalec. Tujec mora vlogo za prvo enotno dovoljenje oddati pri slovenskem diplomatsko-konzularnem predstavništvu v svoji državi, delodajalec pa jo odda na upravi enoti v Sloveniji ali na slovenskem diplomatsko-konzularnem predstavništvu v svoji državi.

Vlogi za pridobitev enotnega dovoljenja izda Zavod za zaposlovanje soglasje, če so za to izpolnjeni zakoniti pogoji. Rok za izdajo soglasja je 15 dni od prejema vloge. Izdano soglasje k enotnemu dovoljenju je potrdilo o izpolnjevanju zakonskih pogojev za določen namen zaposlitve ali dela v Sloveniji.

Enotno dovoljenje za prebivanje in delo tujcev izda upravna enota v obliki izkaznice.

 

Veljavnost in umik soglasja k enotnemu dovoljenju

Prvo enotno dovoljenje se tujcu izda za obdobje veljavnosti pogodbe o zaposlitvi ali delu, vendar ne dlje od enega leta.

Zavod za zaposlovanje lahko umakne soglasje k enotnemu dovoljenju, če tujec ne začne dela oziroma ga delodajalec ne prijavi v obvezna socialna zavarovanja v zakonskih rokih, to je 10 oziroma 15 dni od vročitve enotnega dovoljenja.

Sankcije

 • z globo od 3.000 do 30.000 eurov se kaznuje za prekršek delodajalec oziroma naročnik dela, ki tujcu omogoči opravljanje dela, za katerega v postopku izdaje ali podaljšanja enotnega dovoljenja oziroma modre karte EU ali izdaje pisne odobritve ni bilo podano soglasje oziroma za katerega mu ni bilo izdano dovoljenje za sezonsko delo;
 • globo od 3.000 do 30.000 eurov se kaznuje za prekršek delodajalec, ki tujcu z dovoljenjem za začasno prebivanje, ki ni izdano zaradi zaposlitve, samozaposlitve ali dela, omogoči opravljanje dela v nasprotju s pogoji in elementi zaposlitve, navedenimi na informativnem listu;
 • z globo od 500 do 5.000 eurov se kaznuje tujec, ki opravlja delo, za katerega v postopku izdaje ali podaljšanja enotnega dovoljenja oziroma modre karte EU ali izdaje pisne odobritve ni bilo podano soglasje oziroma za katerega mu ni bilo izdano dovoljenje za sezonsko delo.

 

Preberite tudi: Ustanovitev podjetja s strani tujca >>

Pri navedenih prekrških se kaznuje tudi odgovorna oseba delodajalca – pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori ta prekršek.

Dodatne informacije v zvezi z zaposlovanjem tujcev:

 1. Splošne informacije v zvezi z zaposlovanjem tujcev: brezplačni telefon 080 20 55 ali  kontaktni.center@ess.gov.si.
 2. Podrobnejše informacije v zvezi z zaposlovanjem tujcev: novotujci@ess.gov.si.

VIRI: 

 • Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (Uradni list RS, št. 47/15 in 10/17 – ZČmIS)
Morda vas zanima tudi sorodna vsebina
Pravno svetovanje prek e-maila ali video klica

Pravno svetovanje prek e-maila ali video klica

Imate v svojem podjetju težave pri sestavljanju in pregledu pogodb? Niste prepričani, če so pogoji uporabe na vaši spletni strani ustrezni? Bi radi izboljšali pogodbo o zaposlitvi, poslovodenju ali ostale pogodbe? Imate težave s kršenjem blagovne znamke? Rešitev je pravno svetovanje. V MP sta vam v vsakem trenutku na voljo dva pravnika.

V času karantene bodo vsa svetovanja izvedena bodisi prek e-maila ali video klica.

Preberite več >>

Delavnica: Optimizacija spletnih strani – povzpnite se višje na Googlu! (nov termin)

Delavnica: Optimizacija spletnih strani – povzpnite se višje na Googlu! (nov termin)

Klasična trgovina z odličnimi izdelki in nizkimi cenami ni vredna veliko, če se nahaja na odročni lokaciji, kjer je nihče ne obišče. Podobno velja za spletne strani in spletne trgovine. Če vas obiskovalci ne najdejo, potem tudi nakupa ne morejo opraviti. Zato je tu optimizacija spletnih strani oziroma z drugimi besedami: Kako biti na Googlu višje od konkurence.

Preberite več >>

SIO delavnica: Kadrovski in drugi pravni vidiki poslovanja podjetja – vsa mesta so zapolnjena!

SIO delavnica: Kadrovski in drugi pravni vidiki poslovanja podjetja – vsa mesta so zapolnjena!

Je vaš posel v vzponu in boste zaposlovali? Morda vaše podjetje že sedaj sestavlja številčna ekipa in se zavedate, da ste s kadrovskimi evidencami nekoliko odlašali? Poleg tega se vam glede poslovanja vašega podjetja še vedno porajajo vprašanja glede pogodb, kako varovati poslovne skrivnosti ali kako odpovedati delovno razmerje? Pred vami je izobraževanje, kjer izveste odgovore ravno na takšna in podobna vprašanja! Preberite več >>


Bom prej dobil službo, če oblečem Armani obleko?

Bom prej dobil službo, če oblečem Armani obleko?

Oblecite se za službo, ki jo želite, ne za tisto, ki jo že imate. Uredite se, v oblekah se počutite dobro in delajte učinkovito. Karieristom so te besede znane že nekaj let, ki pa niso brez pomena. Temu je že večkrat prikimala tudi znanost, nazadnje ravno pred dnevi. Preberite več >>

Sklenitev in prekinitev delovnega razmerja

Sklenitev in prekinitev delovnega razmerja

Delovno razmerje nastane na podlagi pogodbe o zaposlitvi, ki je sporazum med delavcem in delodajalcem, na podlagi katerega delavec opravlja delo za delodajalca. Cilj delovnega razmerja je zagotavljanje usklajenega delovnega procesa, splošno gledano pa tudi dolgoročno zmanjševanje brezposelnosti. Preberite več >>

Podjemna pogodba ali pogodba o zaposlitvi?

Podjemna pogodba ali pogodba o zaposlitvi?

Vsak uspešen podjetnik se na določeni stopnji razvoja podjetja sooči s situacijo, ko povečan obseg dela narekuje potrebo po novem delavcu. Pri tem se včasih pojavi dilema, ali delavca zaposliti na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali z njim skleniti podjemno oziroma kakšno drugo pogodbo. Preberite več >>

Kako voditi postopek zaposlovanja in izbrati pravega kandidata?

Kako voditi postopek zaposlovanja in izbrati pravega kandidata?

Da bi vaše podjetje uspešno delovalo, je ključnega pomena, da zaposlite prave ljudi. Kako voditi sam postopek zaposlovanja in kako med vsemi prijavami izbrati tiste kandidate, ki bi najbolj ustrezali zahtevam delovnega mesta, ter med njimi na razgovoru izbrati najboljšega? Preberite več >>

Pravne zanke pri zaposlovanju in odpuščanju

Pravne zanke pri zaposlovanju in odpuščanju

Zaposlovanje in odpuščanje se slej ko prej znajde na repertoarju delovnih nalog slehernega podjetnika. Pri tem se mora slednji kot delodajalec zavedati, da je delovna zakonodaja nekoliko bolj naklonjena delavcu, saj se ta smatra kot šibkejša stranka v delovnem razmerju. Preberite več >>

Želite obdržati svoje zaposlene? Ne storite naslednjih napak

Želite obdržati svoje zaposlene? Ne storite naslednjih napak

Direktorji in vodje oddelkov v podjetjih se pogosto pritožujejo, da jih njihovi najboljši kadri zapuščajo. Pri tem iščejo različne razloge in izgovore, saj se ne želijo soočiti s preprostim dejstvom: ljudje ne zapustijo službe, temveč svoje nadrejene. Preberite več >>

Kako uspešni direktorji izbirajo nove kadre?

Kako uspešni direktorji izbirajo nove kadre?

Uspešni direktorji in kadroviki nimajo časa za nesmiselna vprašanja, ki jim ne bodo razkrila ničesar o potencialnih kandidatih za delovno mesto. Vodenje razgovorov za službo obvladajo do potankosti, pri končni odločitvi pa ima pogosto najpomembnejšo vlogo eno samo vprašanje. Preberite več >>

Oznake: , , ,
Iskanje
SPIRIT logo
MGRT logo
EU logo

Aktivnosti Zavoda mladi podjetnik, so.p., v okviru operacije “SIO-MP-2020-2022” sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.

↓ Pomagamo vam pri rasti ↓

!PRESTAVLJENO NA 8. 5. 2020! Konferenca: Trendi digitalnega marketinga 2020

08.05.2020 od 14:30 do 19:30
!PRESTAVLJENO NA 8. 5. 2020! Konferenca: Trendi digitalnega marketinga 2020

KONFERENCO ZARADI RAZMER VEZANIH NA KORONAVIRUS PRESTAVLJAMO!!! Že tretjič zapored vas v začetku leta vabimo na konferenco, ki vam bo s pomočjo najbolj uspešnih slovenskih spletnih oglaševalcev ter njihovih številnih primerov dobre prakse ponudila ideje in nasvete za spopad s konkurenco na spletu v letu 2020. Pridružite se nam na konferenci Trendi digitalnega marketinga 2020 in spoznajte napredne tehnike in uporabne trike s ključnih področij digitalnega marketinga - od spletne analitike in družabnih omrežij do mobilnega marketinga, optimizacije prodajnega lijaka ter izboljšanja uporabniške izkušnje. Če iščete napredno znanje o tem, kako na spletu prodati več, te konference ne smete zamuditi.
Preberite več >>

Vse za podjetje