EU razpis: OBZORJE 2020

Evropska Unija je predstavila nov večletni program za obdobje 2014-2020, poimenovan Obzorje 2020 (Horizon 2020). Le-ta spodbuja k premiku raziskovanja iz znanstvene v industrijsko sfero, poudarja inovativnost in v ospredje postavlja mala in srednja podjetja.
EU razpis: OBZORJE 2020

Obzorje 2020. (Vir slike: www.ec.europa.eu)

Obzorje 2020 (Horizon 2020) je eden izmed mehanizmov premagovanja gospodarske krize z vlaganjem v raziskave in inovacije, osredotoča se na reševanje vseevropskih družbenih problemov, okolja in varnosti, prispeval pa bo tudi k utrjevanju in krepitvi vloge evropskega raziskovanja v svetovnem merilu, ki bo aktiven v obdobju 2014-2020. Obenem je najpomembnejši finančni instrument izvajanja strategije Unije inovacij, ter Strategije Evropa 2020, s ciljem dvigniti konkurenčnost Evropske unije v obdobju do leta 2020.

Program se je začel izvajati 1.1.2014 in se bo izvajal do 31.12.2020. Finančna sredstva programa bodo namenjena raziskovanju in inovacijam, s ciljem ustvarjati gospodarsko rast in zagotoviti nova delovna mesta v Evropi. Skupna vrednost finančnih sredstev, ki bodo namenjena tem aktivnostim, je preko 80 milijard EUR.

Obzorje 2020 ponuja številne poenostavitve, veljajo pa tudi enotna pravila za udeležence. Obzorje 2020 pomeni novo paradigmo okvirnih programov, saj pod eno streho združuje vse okvirne programe s področja raziskav in tehnološkega razvoja, inovacijskih aktivnosti programa za Konkurenčnost in inovacije in aktivnosti, ki jih izvaja Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo.

Namen programa Obzorje 2020 je krepiti odličnost znanosti in raziskav EU z namenskim proračunom preko 24 milijard EUR, krepiti vodilno vlogo industrije na področju raziskav in inovacij z namenskim proračunom, ki znaša preko 17 milijard EUR (v tem sklopu je posebna vloga namenjena malim in srednjim podjetjem), 31 miljard EUR je namenjenih ključnim družbenim izzivom, oziroma reševanju družbenih vprašanj, ki so povezana s socialno in ekonomsko krizo v Evropi, podnebnimi spremembami, trajnostnim razvojem mobilnosti in prometa, varnostjo v družbi, dostopnostjo do obnovljivih virov, zagotovitvijo preskrbe z varno hrano, pomenom evropske kulturne dediščine, ter za spopadanje z izzivom staranja prebivalstva.

Obzorje 2020 je program, ki bo dopolnjen z dodatnimi ukrepi za dokončanje in nadaljevanje razvoja Evropskega raziskovalnega prostora. Novi ukrepi so usmerjeni v odpravo ovir za vzpostavitev pravega enotnega trga za znanje, raziskave in inovacije na podlagi mednarodnega sodelovanja.

Kot že omenjeno, program Obzorje 2020 posebno pozornost namenja programu malim in srednjim podjetjem. Vsaj 20 odstotkov projektnih sredstev v vseh sedmih družbenih izzivih in »vodilni industriji« bo predvidenih za sodelujoča mala in srednja podjetja. Novost Obzorja 2020 je poseben »ukrep za mala in srednja podjetja«, namenjen visokotveganim raziskavam in inovacijam ter uvedbi inovativnih proizvodov, tehnologij in storitev za trg, ki jih bodo izvajala izključno mala in srednja podjetja (možno bo tudi financiranje enega samega MSP kot edinega izvajalca projekta).

Uradna spletna povezava okvirnega programa Obzorje 2020 (Horizon 2020) pri Evropski komisiji >>

Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Oznake: , ,