Lena Šutanovac

Lena Šutanovac
Lena Šutanovac je študentka Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, ki se je Zavodu mladi Podjetnik pridružila spomladi 2016 v okviru študentskega dela na pravnem oddelku. Zanima jo področje gospodarskega in korporacijskega prava, ter alternativno reševanje sporov in gospodarska arbitraža.
Poleti 2017 se odpravlja na magistrski študij korporacijskega prava na univerzi UPenn, kjer se bo udeležila tudi programa o poslovnem pravu na Wharton Business School. V prostem času rada potuje z nahrbtnikom po svetu, fotografira in se športno udejstvuje.
Funkcije v Zavodu mladi podjetnik:
  • pomoč pri pravnem svetovanju,
  • pisanje pravnih vsebin za portal mladipodjetnik.si,
  • pisanje novic za portal mladipodjetnik.si
  • priprava raznovrstnih pogodb in aktov.

Stroški reprezentance

Avtor — Zadnja sprememba 25.07.2017

Božične zabave, pogostitve in poslovna kosila … V prispevku bomo pojasnili, kako lahko poskrbimo, da bodo našteti stroški všteti v stroške podjetja in bodo pri tem ugodno davčno obravnavani.

Preberi več

Sole Trader or Limited Liability Company?

Avtor — Zadnja sprememba 11.07.2017

In the beginning of the career path, future entrepreneurs face a common dilemma whether to set up a company or to pursue a career as a self-employed person. There are several weighing factors that should be considered when making such decisions.

Preberi več

Franšiza – franšizing

Avtor — Zadnja sprememba 25.07.2017

Franchizing predstavlja enega izmed načinov poslovnega sodelovanja, ki omogoča širitev in prodor na nova tržišča z že obstoječimi znamkami. Za podjetnika, ki deluje v Sloveniji, je franšizing lahko odlična ideja za lastno podjetje ali start-up.

Preberi več

Sestavine tožbenega zahtevka

Avtor — Zadnja sprememba 28.06.2017

Pravdni oziroma civilni postopek se začne s tožbo, ki jo vloži zainteresirana stranka, tožnik. V nadaljevanju bomo podrobneje opisali sestavine popolne tožbe ter posledice napak in pomanjkljivosti pri vlaganju.

Preberi več

Društvo ali zavod?

Avtor — Zadnja sprememba 12.07.2017

Društvo in zavod sta organizacijski obliki, ki primarno služita opravljanju nepridobitne dejavnosti. Organizacijska oblika društva je urejena v Zakonu o društvih, Zakon o zavodih pa ureja področje zavodov in jih deli na javne in zasebne. Poglejmo si katere so glavne razlike med njima.

Preberi več

Kako je urejeno upravljanje z droni v Sloveniji?

Avtor — Zadnja sprememba 27.06.2017

Sistem brezpilotnih zrakoplovov, ki jim pogovorno rečemu tudi droni (iz angleške ustreznice drones) je z avgustom 2016 dobil svojo uredbo v slovenski zakonodaji. Ta določa splošne pogoje za upravljanje dronov, in različne pogoje, pod katerimi je upravljanje z njimi dovoljeno.

Preberi več

Pravila nelojalne konkurence in njihov vpliv na poslovanje

Avtor — Zadnja sprememba 27.06.2017

Za nelojalno konkurenco gre, če podjetje pri nastopanju na trgu ravna v nasprotju z dobrimi poslovnimi običaji in to povzroči ali utegne povzročiti škodo drugim udeležencem na trgu. Pomembno je, da se vsak podjetnik zaveda, kakšen učinek ima njegovo poslovanje na trg in na konkurenčna podjetja.

Preberi več

Regres in letni dopust

Avtor — Zadnja sprememba 19.07.2017

Regres in letni dopust sta nerazdružljivo povezana. Regres je vsota denarja, ki jo mora delodajalec plačati delojemalcu poleg letnega dopusta po Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1). Letni dopust je pravica delavca, ki se ji slednji ne more odpovedati in ki mu je delodajalec ne sme kratiti.

Preberi več

Nič več stroškov gostovanja v EU

Avtor — Zadnja sprememba 12.06.2017

S 15. junijem bo ukinjena dodatna evropska tarifa za gostovanje storitev mobilne telefonije. Evropska tarifa za gostovanje mobilne telefonije znotraj Evropske Unije omejuje najvišjo ceno za storitve mobilne telefonije v EU.

Preberi več

Odgovor strokovnjaka: Zavarovanje poklicne odgovornosti

Avtor — Zadnja sprememba 13.07.2017

Določene poklicne kvalifikacije zahtevajo, da je izvajalec posebej zavarovan za poklicno odgovornost. Gre predvsem za poklice, pri katerih gre za pogosto sprejemanje subjektivnih dejanj oziroma mnenj, na primer za zdravnike ali odvetnike. Kako je urejeno zavarovanje poklicne odgovornosti?

Preberi več

Pravni fokus: (Delovno)pravni pogled na robotizacijo dela

Avtor — Zadnja sprememba 05.05.2017

Napredni roboti, ki so sposobni kompleksnih operacij in nalog, postajajo vedno bolj vsakdanji v delovnem procesu. Roboti eksponentno odžirajo delovna mesta in to bo zagotovo vplivalo na bodoči razvoj družbe. V prispevku si lahko preberete več o bodoči regulaciji robotizacije delovnih mest.

Preberi več

Kakšen je potek javne dražbe? [članek]

Avtor — Zadnja sprememba 25.04.2017

Javna dražba omogoča posameznikom, da predmet, ki je na licitaciji, trajno pridobijo v svojo last. Pri tem morajo tekmovati z drugimi interesenti in ponuditi najvišjo ponudbo. Do uspešno zaključene dražbe sicer pride že tedaj, ko vsaj eden izmed ponudnikov ponudi ceno, ki je enaka izklicni.

Preberi več

Kako poteka javna dražba?

Avtor — Zadnja sprememba 21.04.2017

Javna dražba je t. i. vabilo posameznikom, da kupijo nek predmet, pri tem pa z drugimi kupci tekmujejo za ceno. Javna dražba je uspešna, če vsaj en ponudnik poda ceno, ki je enaka izklicni ceni.

Preberi več

Pravni fokus: Tehnologija blockchains

Avtor — Zadnja sprememba 19.04.2017

Tehnologija veriženja blokov, ki jo poznamo kot tehnologijo Blockchains, je ena izmed največjih tehnoloških inovacij. Tehnologija, ki bo po mnenju številnih strokovnjakov prinesla drugo internetno revolucijo, bo korenito spremenila sklepanje poslov in delovanje podjetij.

Preberi več

Nov Zakon o čezmejnem izvajanju storitev

Avtor — Zadnja sprememba 10.04.2017

V začetku meseca marca je Državni zbor sprejel Zakon o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmIS), ki bo stopil v veljavo s 1. januarjem 2018. Zakon bo obsežno uredil pogoje, kako lahko v Sloveniji registrirane osebe začasno izvajajo storitve v drugih članicah EU.

Preberi več

Pravni fokus: Zaščita terana

Avtor — Zadnja sprememba 27.03.2017

Teran, priljubljeno slovensko vino, ki ga na Krasu pridelujejo že generacije. Ali gre za avtohtono slovensko vrsto vina? S tem vprašanjem se ukvarja Evropska Komisija, ki presoja, ali je Slovenija upravičena do ekskluzivne zaščite terana z oznako geografskega porekla.

Preberi več